Onufrij metropolita felszólalása az ukrán függetlenség napján

359003217-1[1]Őboldogsága Onufrij, Kijev és egész Ukrajna metropolitájának felszólalása az ukrán függetlenség napján tartott ünnepségen

Ukrajna mélyen tisztelt Elnök ura, Miniszterelnök úr, a Legfelsőbb Tanács elnöke! Az egyházak és vallási szervezetek tisztelt képviselői! Kedves testvérek!

Ma, amikor Ukrán államunk függetlensége kihirdetésének 25. évfordulóját ünnepeljük, mindenekelőtt hálát adunk Istennek az Ő minden jótéteményéért, melyek bennünket államunk független létének ezen évei során értek.

A nép függetlenségének Istentől kapott ajándéka ugyanolyan értékes, mint az emberi szabadság értéke, melyet minden ember születésekor ajándékba kap. Minden ember értékeli és védelmezi a szabadság ezen ajándékát, és nem ritkán kész életét adni azért, hogy azt ne veszítse el. A szabadság értékét nagyon jól ismeri az ukrán nép is, mely történelme során sok vért áldozott a Hitért és a Hazáért folytatott küzdelmében.

Kétségtelen, hogy a szabadság feltételezi a felelősséget is azért, ahogy élünk vele. A Szent Írásból tudjuk, hogy amikor a választott nép követte Isten parancsolatait, az Úr erővel és felvirágzással jutalmazta meg, amikor azonban az emberek elfelejtkeztek Isten parancsolatairól, ez az állam hanyatlásához vezetett.

Ezért az Egyház továbbra is emlékeztet, hogy a nép és az ország valódi felvirágzása csak akkor lehetséges, ha az emberek Isten parancsolatai szerint élnek. A Haza valódi patriótáinak törődniük kell saját maguk szellemi és erkölcsi állapotával, hiszen csak az erényes és istenfélő emberek képesek valódi hasznot hozni országuknak és népüknek.

Ezen emlékezetes napokban, amikor az ukrán államiság visszaállításának huszonötödik évfordulójára emlékezünk, békét kérünk Istentől országunk számára. A viharos események ezen időszakában, mint még soha, fontos tudatosítanunk az egység és a felebarát iránti szeretet szükségességét, és elvetnünk a viszályokat, elfelejtenünk a sérelmeket. Mindannyian erősnek, hatalmasnak és virágzónak szeretnénk látni Ukrajnát, de ehhez kevés egyszerűen beszélni a Haza iránti szeretetről, hanem jó cselekedeteinkkel kell tanúságot tennünk e szeretetről. Mindannyiunknak a maga helyén kitartóan és becsületesen kell dolgoznunk, hogy hathatós erőfeszítésekkel járuljunk hozzá államunk fejlődéséhez.

Ma ukrán földünkért és népünkért imádkozunk, különösen pedig azokért, akik valóságosan törődnek Ukrajnával és védelmezik azt, és hisszük, hogy az Úr megadja nekünk a békét és a felvirágzást és mindnyájunkra elküldi az Ő áldását.

+ Onufrij,
Kijev és egész Ukrajna metropolitája,
az Ukrán Orthodox Egyház elöljárója

Forrás