„A dialógus emberei kell legyünk”

Jób (Getcha) érsek ukrajnai látogatásáról

A Kijevi Rusz megkeresztelésének kijevi ünnepségeire Petro Porosenkó államfő meghívta I. Bartholomeosz egyetemes patriarchát is. A patriarcha Jób (Getcha) telmesszoszi érseket küldte el képviselőjeként az ünnepségekre. Látogatása után többféle interpretáció kelettkezett Jób érsek nyilatkozatai és – többek között – a Vlagyimir-hegyen tartott hivatalos ünnepségen mondott beszéde miatt. Ezen interpretációk sokszor egymással teljesen ellentétesek voltak. Hogy feloldjuk a Jób érsek kijevi látogatásával, valamint az egyetemes patriarchának az ukrajnai egyházi kérdés iránti viszonyával kapcsolatos félreértéseket, közvetlenül Jób érsekhez fordultunk magyarázatért.

13901940_1044900148950579_1535506138_o[1].jpg

Onufrij kijevi metropolita és Jób érsek a kijevi ünnepségek során

Vladika, ön a konstantinápolyi patriarcha képviselője volt a Rusz Megkeresztelése napján tartott ünnepségeken Kijevben. Miért nem tudott eljönni Bartholomeosz patriarcha? Mit üzent Őszentsége az ukránoknak? Miről volt szó az Ukrajna elnökével folytatott tárgyalásain? Találkozott Ön a „Kijevi Patriarchátus” fejével?

Az egyetemes patriarcha megkapta az ukrán elnök meghívását, de sajnos, mivel sok meghívást kap és utazásainak programja meglehetősen sűrű, nem tudja elfogadni az összes meghívást. Ilyen esetekben azonban a patriarcha mindig tisztelettel elküldi a képviselőjét. Ez alkalommal ilyen minőségben én érkeztem Kijevbe.

A patriarcha arra kért, hogy tolmácsoljam az ukránoknak, hogy lélekben velük van, mivel a Konstantinápolyi Egyház a Kijevi Egyház Anyaegyháza. Az ukrán nép lelkiatyjaként azért imádkozik és azt kívánja, hogy legyen béke az országban és egység az Egyházban.

Éppen ezt az üzenetét adtam át Ukrajna elnökének és Őboldogságának, Onufrij Kijev és egész Ukrajna metropolitájának. A patriarcha áldásával éppen velük kellett találkoznom és látogatásomat egyeztették az állami szervekkel és a kanonikus Egyházzal.

Követi Ön az országunkban zajló eseményeket? Mind láttuk az Összukrajnai Békemenet elleni agressziót. Ön mit gondol, a társadalom bizonyos része miért nem fogadja el az Egyház békekezdeményezését?

Természetesen folyamatosan követjük az eseményeket Ukrajnában. El kell mondani, hogy a kérdések mind nagyon átpolitizáltak. A valóságban az ukrajnai egyházszakadás kérdésében éppen a politikai motívumoknak van nagy szerepe. Sok marginális erő, úgy oroszpárti, mint ukránpárti, szerette volna kihasználni a körmenetet saját ultranacionalista propagandája számára. Az állam attól tartott, hogy provokációk lesznek. De hála Istennek minden lehetséges intézkedést meghoztak, hogy ezt  megakadályozzák, a békekörmenet pedig békésen, mindenféle incidens nélkül lezajlott!

Ön szerint a joghatóság megváltoztatása képes lenne megoldani az ukrajnai egyházszakadás problémáját? Miben látja a Konstantinápolyi Patriarchátus a saját segítségét az ukrajnai egyházi egység helyreállításában?

13932049_1044900732283854_640254088_o[1].jpg

Jób érsek a kijevi ünnepségek során

Az Egyetemes Patriarchátus legfőbb célja: az Orthodox Egyház egysége Ukrajnában. Mindenkinek – az ukránoknak és az egész világ orthodox keresztényeinek – elegük van a szakadásból. Az Egyetemes Patriarchátus nem tervezi, hogy még egy párhuzamos joghatóságot hozzon létre Ukrajnában, mert ez a kánonellenes helyzet csak elmélyítené a problémát.

Az Egyetemes Patriarchátus kész az egyházszakadás orvoslására a Bolgár Egyház és a Cseh-Szlovák Egyház közelmúltbeli példája alapján.

Ön szerint mit kell tenniük az orthodoxoknak Ukrajnában, hogy megtalálják az egységet?

Először is, el kell vessék az egoizmusukat és kerülniük kell az egocentrizmust. A közelmúltban Krétán az Orthodox Egyház Szent és Nagy Zsinatán Őboldogsága Athanásziosz albániai érsek hangsúlyozta, hogy az Egyházban minden probléma forrása az egocentrizmus. Másodszor, szigorúan meg kell tartaniuk az Orthodox Egyház szent kánonjait, melyek éppen azért léteznek, hogy megőrizzék az Egyház egységét. Harmadszor pedig, többet kell imádkozni, hogy belső változás történjék bennünk és ezzel hozzájárulhassunk az egységhez. Végül pedig, mint valódi békéltetők, a dialógus emberei kell legyünk, akik készek meghallani felebarátaik kívánságát és keresik a kiutat a helyzetből.

Mit kíván Ön az orthodox ukránoknak?

Úgy gondolom, hogy Ukrajnában akkor jön el a legnagyobb ünnep, ha az államban létrejön a béke, az Orthodox Egyház pedig egységes lesz. Biztosíthatom Önt, hogy az egyetemes patriarcha feltétlenül időt szakít rá, hogy osztozzon egy ilyen ünnep örömében, és vele együtt én is!

Forrás