A Nyugat-Európai Orosz Érsekség nyilatkozata

A Nizzában július 14-én történt terrortámadásról szóló szomorú hír vétele után azonnal  imára és egységre szólítottam fel a híveket. A rettenet ilyen pillanataiban csak a részvétnyilvánítás és a testvéri érzések helyénvalók. A terrortámadás egyik áldozata Igor Seleskó volt, a Moszkvai Patriarchátus hívője, aki néhány hónappal korábban érkezett Nizzába [felolvasóként szolgált a közelmúltban a Moszkvai Patriarchátushoz került templomban – ford. megj.].

Most tudtuk meg, hogy az orosz Követség úgy döntött, hogy az elhunytat már ma eltemetteti a Nizzai Szent Miklós és Szent Alexandra egyházközségünkhöz tartozó temetőben, anélkül, hogy engedélyt kért volna az egyházközség vezetőségtől a temetésre egy olyan helyen, ami magántulajdonban lévő temető. Az egyházi kánonok és az egyházi élet szokásainak megsértésével a Moszkvai Patriarchátus képviselői Nizzában behatoltak a temető területére, ahol szeretteink és rokonaink sírjai vannak és sírt ástak ott Igor Seleskó számára, ehhez a temető hulladékgödrét választva ki. Akkor, amikor a terrortámadás számos áldozatát természetes módon Nizza városi temetőiben temették el, csodálkozást vált ki, hogy a Moszkvai Patriarchátus képviselői úgy döntöttek, hogy a nizzai tragédiát arra használják ki, hogy engedély nélkül behatoljanak istentiszteleti és emlékhelyeinkre.

Sajnáljuk, hogy a Moszkvai Patriarchátus klérusa újból megmutatta, hogy inkább engedelmeskedik az Orosz Állam utasításainak, mint a testvériségről és egyetértésről szóló egyházi tanításnak, és politikai demonstráció céljából olyan istentiszteleti helyre hatol be, mely nem tartozik a felügyelete alá. Emlékeztetünk arra is, hogy Franciaország területén az Egyház és az állam elválasztásának elve hatályos.

Imádkozunk Isten Igor Seleskó szolgájáért és őszinte részvétünket fejezzük ki feleségének és négy gyermekének.

Arra hívjuk fel a Moszkvai Patriarchátus nizzai Szent Miklós székesegyháza klérusának képviselőit, hogy e zavaros időkben még inkább tanúsítsanak tiszteletet azon istentiszteleti és emlékhelyek iránt, melyek nem tartoznak kánoni felügyeletük alá, és ne használják ki politikai célokra a hívők fájdalmát.

Joann, harioupoliszi érsek, az egyetemes patriarcha exarchája

Forrás