A Román Patriarchátus bizonyos feltételekkel engedélyezte a vegyes házasságokat

A Román Patriarchátus bejelentése szerint engedélyezik az orthodoxok és a más keresztény felekezethez tartozók házasságát – adja hírül a TASZSZ hírügynökség.

Bár a hit és a spirituális élet családon belüli megőrzése érdekében az Orthodox Egyház nem engedi meg a vegyesházasságokat, de – ahogy a Román Patriarchátus közleményében olvasható, „lelkipásztori megfontolásokból a sokfelekezeti szociokulturális kontextusban” az Orthodox Egyház kivételt gyakorolva „megengedi az orthodox hívők és más keresztény felekezethez tartozó személyek közötti házasságot a helyi orthodox püspök (főpap) külön engedélyének elnyerése után”.

A krétai Összorthodox Zsinat (2016. június 17-26) úgy határozott, hogy az egyes helyi egyházak szinódusainak engedélyezi a vegyes házasságok esetében alkalmazandó oikonomia (engedmény) lehetőségét. A Román Patriarchátus emlékeztetett arra, hogy az 1982-es Összorthodox Tanácskozás során a helyi egyházak elöljárói elismerték ezt a gyakorlatot, azzal a feltétellel, hogy a vegyes házasságban születő gyermekeket az Orthodox Egyházban keresztelik meg. A helyi orthodox püspök minden esetben konkrét lelkipásztori megfontolásokból kiindulva dönthet a kérdésről.

Forrás