A Moszkvai Patriarchátus nem vesz részt az Összorthodox Zsinaton

A Moszkvai Patriarchátus Szent Szinódusa mai rendkívüli ülésén úgy határozott, hogy delegációja nem vesz részt a krétai Összorthodox Zsinat munkájában és felhívással fordult az Egyetemes Patriarchátushoz a Zsinat elnapolásáért.

Ezt Hilarion volokolamszki metropolita, a Külső Egyházi Kapcsolatok Osztályának vezetője jelentette be a Szent Szinódus ülése utáni sajtótájékoztatón. A főpap megjegyezte, hogy az Orosz Egyház nem vehet részt a zsinaton, ha azon több helyi orthodox egyház sem vesz részt, mivel így sérül a konszenzus elve és a Zsinat nem tekinthető összorthodoxnak.

Bartholomeosz konstantinápolyi patriarcha a június 11-én, Szent Bertalan apostol ünnepén végzett ünnepi liturgia végén jelentette be, hogy hamarosan befejeződik a Zsinat előkészítése.

„Örvendezünk, hogy hosszú és gondos felkészülés után közeledünk az Orthodox Egyház Szent és Nagy Zsinatához. Imádkozunk, hogy a Védelmező vezesse a Zsinat munkáját annak sikeres befejezéséig, Isten népe és az egész világ szeretetéig. Az Egyetemes Patriarchátus kezdettől fogva felelősen és lelkiismeretesen munkálkodott, nem sajnálta az időt és a fáradalmat ezen történelmi vállalkozás előkészítéséhez és befejezéséhez” – mondta Őszentsége.

Forrás