Kallisztosz metropolita: Jobb időkre halasztani a Zsinatot

каллист6[1]Az Összorthodox Zsinatot egy „jobb pillanatra” kellene elhalasztani, mivel furcsa lenne annak megtartása azon egyházak nélkül, melyek elutasították a részvételt – véli az ismert teológus, az Egyetemes Patriarchátus főpapja, Kallisztosz (Ware) metropolita.

Az Összorthodox Zsinat előkészítése több mint 50 éve zajlik. A Konstantinápolyi Patriarchátus szervezésében a Zsinatot június 16-26 között tartanák Krétán. Azonban az elmúlt napokban egy sor egyház mondta le részvételét különféle ellentétek és kifogások miatt. Az Egyetemes Patriarchátus azonban kijelentette, hogy „egyetlen intézményes struktúra sem vizsgálhatja felül a már megkezdődött zsinati folyamatot”.

„Figyelembe véve a körülményeket, lehet, hogy el kell halasztani a Zsinatot. Furcsa lenne olyan egyházak nélkül megtartani a Zsinatot, mint az Antiokhiai, a Szerb, és talán, az Orosz, ez már nem lesz Összorthodox Zsinat. Teljes képviselet nélkül, talán jobb lesz számunkra, ha jobb időkre halasztjuk” – mondta Kallisztosz diokleai metropolita, az Oxfordi Egyetem teológia professzora.

Szavai szerint az egyházak egy részének távolmaradása következtében Krétán „tanácskozás, de nem gyümölcsöző Zsinat lenne”.

Arra a kérdésre, hogy nem lenne-e célszerű a Zsinat előtt tartani egy Zsinatelőkészítő Tanácskozást, ahogy azt egyes egyházak (az Orosz Egyház – ford. megj.) javasolja, azt felelte: „Minden attól függ, hogy ki nyilvánítja ki részvételi szándékát, mivel a tanácskozásban egyes egyházak részt vesznek, mások nem vesznek részt, és ez nem erősíti az egységünket”. „Én úgy vélem, hogy helyesebb lenne elhalasztani a találkozót” – tette hozzá.

A metropolita elismerte, hogy „nehéz megmondani”, miért olyan nehéz az orthodox egyházak számára, hogy összegyűljenek, de hangsúlyozta, hogy folytatni kell az erre irányuló kísérleteket. „A Zsinat megerősítheti az orthodox egységet. Mi egy egyház vagyunk, de a patriarchátusok és egyházak elkülönülnek egymástól. Ezért számomra a legfontosabb a Zsinattal kapcsolatban az, hogy az orthodox egység kifejeződésévé kell válnia és meg kell erősítenie a közöttünk lévő kötelékeket” – hangsúlyozta az Egyetemes Patriarchátus főpapja.

A metropolita véleménye szerint az Összorthodox Zsinat témái között két fundamentális kérdés van. „Az első az ún. diaszpóra kérdése, az orthodox egyház helyzete a nyugati világban a hagyományosan orthodox országokon kívül. Jelenleg sok párhuzamos joghatóság létezik, és pl. olyan városokban, mint New York vagy London, több orthodox püspök is van, ez pedig helytelen kánoni rend, mivel egy helyen csak egy püspöknek kell lennie” – hangsúlyozta a metropolita.

„A második fundamentális kérdés, amit látok: ez az orthodox egyház viszonya a nem orthodox keresztény közösségekhez, az ökumenizmus kérdése. Ez a viszony az orthodox egyház különböző részeiben nagyon erőteljesen különbözik. Egységes álláspontra kell jutnunk azzal kapcsolatban, hogy mi a mi orthodox álláspontunk a többi kereszténnyel folytatott dialógusunkban.”

Kallisztosz metropolita véleménye szerint az olyan kérdések, mint a böjt, amit felvettek a zsinat napirendjére, nem olyan kiélezett. „A böjt nagyon fontos a keresztény életben, de nem gondolom, hogy újabb hivatalos rendelkezésre van szükségünk e kérdésben, hiszen tudjuk, hogy mi a böjt értéke” – hangsúlyozta.

A naptár kérdéssel kapcsolatban a főpap azon véleményének adott hangot, hogy most nem időszerű e kérdés megoldása. „Egyesek közülünk az újnaptárt, mások a régit követik. Nem gondolom, hogy jelenleg bármit is tenni kellene. Egyszerűen tartanunk kell magunkat ahhoz a helyzethez, ami jelenleg fennáll” – véli Kallisztosz metropolita.

Forrás