A Grúz Patriarchátus sem vesz részt a Zsinaton

A Grúz Orthodox Egyház Szent Szinódusa II. Illés katholikosz-patriarcha elnökletével tartott mai ülésén úgy határozott, hogy nem vesz részt a krétai Összorthodox Zsinaton. II. Illés patriarcha még idén februárban közölte, hogy a grúz szinódus elutasítja az „Orthodox Egyház kapcsolata a keresztény világgal” c. zsinati dokumentumtervezetet, valamint kifogásai vannak más dokumentumokkal szemben is.

A Moszkvai Patriarchátus közben hazahívta Krétáról a Zsinat előkészítésére kiküldött munkatársát, Szergij szolnyecsnogorszki püspököt. Krétán ma kezdte meg munkáját a Zsinat nyilatkozatának megfogalmazására felállított bizottság, melyre a Moszkvai Patriarchátus részéről Hilarion metropolitát várták, de ő nem jelent meg. Moszkvában hétfőn újra ülésezik az Orosz Orthodox Egyház Szent Szinódusa.

1445566669[1]A romfea hírportál közlése szerint II. Theodorosz alexandriai pápa is arra hívta fel a helyi egyházakat, hogy vegyenek részt a zsinaton. Az afrikai egyházfő szerint az egyetemes orthodoxia egyházainak háttérbe kellene szorítaniuk politikai és nemzeti-etnikai érdekeiket. II. Theodorosz Ferenc pápát és a Katolikus Egyházat hozta fel példának. „Elképzelhetetlen, hogy az utolsó pillanatban személyes ambíciók és a konstantinápolyi patriarcha által betöltött elöljáró koordináló szereppel kapcsolatos helyi sérelmek miatt valaki ne menne el a Zsinatra, miközben a [megtartásáról szóló] döntést egyhangúlag hozták meg” – mondta Theodorosz patriarcha.

„Ma, amikor a világ szenved, elképzelhetetlen olyan kérdések felvetése, hogy ki hová ül.” Theodorosz patriarcha azon egyházi elöljáróknak, akik arról beszélnek, hogy az egyik nép magasabb rendű a másiknál, azt javasolja, hogy álljanak fel székeikből és látogassanak el Afrikába, hogy megértsék a „szegény” és „szerény” Krisztus „értelmét”.

A Jeruzsálemi Patriarchátus is arra hívja fel a helyi egyházakat, hogy tartsák meg az Összorthodox Zsinatot. A patriarchátus Theophilosz patriarcha által jóváhagyott hivatalos álláspontját Theodorosz Jangosz teológus, a patriarcha tanácsadója hozta nyilvánosságra.

“Az Összorthodox Zsinat – az egész Egyház ügye, nem csak annak néhány képviselőjéé, és reményt kell hoznia az egész orthodox világ számára.” A Jeruzsálemi Egyház elismeri, hogy vannak vitás kérdések, és megjegyzi, hogy eddig a Zsinatelőtti Tanácskozások erősítették az Orthodox Egyház egységét. A Jeruzsálemi Patriarchátus meg van győződve arról, hogy gyümölcsözően fog lezárulni a dialógus és pozitívan fog hozzá járulni az Összorthodox Zsinat munkájához.

“Nagy a felelősség, amit a Zsinat tagjaiként viselünk. A nagy kérdés nem az, hogy összeül-e a Zsinat, vagy hogy sikeresen fejezi-e be a munkáját, hanem a következő nap, vagyis, hogy folytatódik-e a szinodális intézmények munkája összorthodox szinten” – áll a patriarchátus kommentárjában.

“Ily módon abszolút mértékben szükséges egy erős összorthodox szinodális szerv, mely biztosítja az egységet” – véli a Jeruzsálemi Patriarchátus képviselője.

Forrás, Forrás, Forrás, Forrás