A Görögországi Egyház a Zsinat megtartását szorgalmazza

iaath-logo[1]A Görög Orthodox Egyház vezetői úgy vélik, hogy az eredeti időpontban kell összeülnie az Összorthodox Zsinatnak, nyilatkozta Ignatiosz (Szotiriadisz) archimadrita, a Görögországi Orthodox Egyház Szent Szinódusa Keresztényközi- és Orthodoxközi Kapcsolatok Bizottságának tagja.

„Feltétlenül össze fog ülni az Összorthodox Zsinat. Mindezek csak játszmák körülötte. Oly sok éve haladunk felé, és ha nem gyűlünk össze, mit fognak mondani a katolikusok, protestánsok, anglikánok: hogy az orthodoxok képtelenek egységre jutni?” – mondta az archimandrita arra a kérdésre, hogy megtartják-e a Zsinatot a kijelölt időpontban a Bolgár és az Antiokhiai Egyházak határozatai ellenére, miszerint nem vesznek részt a zsinaton, ha addig nem oldódik meg minden vitás kérdés.

Elmondása szerint az Összorthodox Zsinatnak nagyon fontos jelentősége van az Orthodoxia egysége szempontjából, és minden Egyháznak részt kell vennie benne.

„Annak oka, amiért összehívták a Szent és Nagy Zsinatot, az Orthodox Egyház egysége. Minden egyháznak őriznie kell ezt az egységet és tanúságot kell tennie az Orthodoxia egységéről más egyházak, más keresztény hitfelekezetek és a mai világ előtt. Ez olyan kötelesség, amit teljesítenünk kell” – mondta az archimandrita.

„Oly sok éven át készítették elő, oly sok évtizeden keresztül, oly sok ember járult hozzá munkájával az előkészítéshez, hogy úgy gondolom, mindenkinek – az oroszoknak és a görögöknek és a bolgároknak is -, minden orthodoxnak közösen kell küzdeniük, és második helyre kell szorítaniuk az „ént”, az „egót”, a követeléseket, és mindenek előtt úgy kell viselkedni, mint egy család, és még helyesebb: mint egy test, egy Egyház” – mondta a Görög Egyház képviselője.

Szavai szerint mindig vannak különféle vélemények, de Pünkösd napján mind együtt kell lenniük. „Arra hívunk fel, hogy legyünk egyek a Szent Háromság Napján” – mondta [Pünkösd kétnapos ünnepének első napja az orthodox hagyomány szerint a Szent Háromság Vasárnapja, míg Pünkösd Hétfője a Szent Lélek ünnepe – ford. megj.].

Arra a kérdésre, hogy meg lehet-e találni a vitás kérdések megoldását, az archimandrita így felelt: „Természetesen. Ahogy egy családban is különféle nézőpontok vannak, de mindenki ki engedményeket tesz és a problémák megoldódnak. Ahány élet létezik, annyi lehetőség is létezik a problémák megoldására”.

Az Antiokhiai Patriarchátus nyilatkozatát kommentálva, miszerint a Zsinat előtt megoldást kell találni többek között Katar egyházi hovatartozására, az archimandrita egyetértett, de hozzátette, hogy mindkét félnek engedményeket kell tennie, a Jeruzsálemi Egyháznak és az Antiokhiai Egyháznak is.

„Most háború van, és egységeseknek kell lennünk. Igazuk van, de a jelen pillanatban mindenek előtt egy eseményre – az Összorthodox Zsinatra van szükség. Nem mondhatjuk: ’problémám van az egyik metropóliával, problémám van az egyházközséggel, problémám van a püspökkel’. Természetesen voltak, vannak és lesznek problémák, de emlékeznünk kell arra, hogy mi a legalapvetőbb. Üljünk le és beszéljük meg. Létezik a problémák egész sora, és úgy gondolom, hogy imádsággal meg kell oldanunk mindezeket a problémákat. Mi, klerikusok, azt várjuk el a népektől, a hívőktől, hogy imádsággal oldják meg a problémáikat. Ha mi nem vagyunk képesek megoldani a mieinket, mit szól a társadalom? Ha nem találunk megoldást, az botrány lesz a társadalom számára. Ez azt fogja jelenteni, hogy helytelenül járunk el” – mondta az archimandrita.

Forrás