Az Egyetemes Patriarchátus Kancelláriájának közleménye

gr_hpatr[1].jpgA mai napon Őszentsége Bartholomeosz egyetemes patriarcha elnökletével tartották meg az Egyetemes Patriarchátus Szent Szinódusának rendkívüli ülését, melyen részt vett a Konstantinápolyban tartózkodó minden püspök (Ἐνδημοῦσα Σύνοδος), és amely az Orthodox Egyház Isten kegyelméből hamarosan összeülő Szent és Nagy Zsinata előkészítésének menetével foglalkozott.

A Szent Szinódus csodálkozással és értetlenséggel fogadta némely testvéri Orthodox Egyház nézeteiről és álláspontjáról szóló híreket, és azokat értékelve, arra a következtetésre jutott, hogy nem létezik intézményes keret a már gyakorlatilag zajló zsinati folyamat felülvizsgálatára. Tehát várják, hogy a Szent Orthodox Egyházak Elöljárói, a Szent és Nagy Zsinat szervezési és működési Szabályzatával összehangban teszik meg „javaslataikat az Összorthodox Zsinatelőtti Tanácskozások és az Elöljárók Gyűlése által a zsinat napirendjének témáiban egyhangúlag jóváhagyott szövegeiben eszközlendő kiigazításokra, javításokra és kiegészítésekre” (vö. 11. pont), hogy a Szent és tökéletesen elöljáró Lélek hatására végleges megfogalmazásra és elfogadásra kerüljenek a Szent és Nagy Zsinat munkájával kapcsolatos határozatok.

Az Egyetemes Patriarchátus, mint az az Egyház, amely elsődleges felelősséget visel az Orthodoxia egységének megtartásáért, arra hív mindenkit, hogy mindenek ellenére emelkedjenek fel a körülményeken és vegyenek részt a Szent és Nagy Zsinat munkájában a korábban meghatározott időpontban, ahogy azokról összorthodox szinten az egész zsinatelőkészítő folyamat során döntöttek és azt aláírták a Szent Szinaxisokon az elöljárók és a felhatalmazott képviselők.

Egyetemes Patriarchátus. 2016. június 6.

Az Egyetemes Patriarchátus Kancelláriája

Görögül, oroszul itt és itt