A Bolgár Szinódus Titkárságának nyilatkozata

A Szent Szinódusnak az Orthodox Egyház 2016. június 16-26. között Krétára összehívott Nagy és Szent Zsinatáról szóló legutóbbi döntése [No. 12/1.06.2016] nyomán az interneten megjelent helytelen, félrevezető állításokkal kapcsolatban a Szent Szinódus Hivatala a következő pontosításokat teszi:

  1. Az említett szinódusi döntést egyhangúlag fogadták el, hivatalosan aláírta a bolgár patriarcha és a főtisztelendő metropoliták – a Bolgár Orthodox Egyház – Bolgár Patriarchátus Szent Szinódusának tagjai.
  2. A Szent Szinódus döntése egyértelmű: a Bolgár Orthodox Egyház a korábban rámutatott komoly okok miatt nem vesz részt az Összorthodox Zsinaton.
  3. A döntésről tájékoztatták az összes Helyi Orthodox Egyház elöljáróját.
  4. Lemondták a Bolgár Orthodox Egyház delegációját Krétára szállító kormányrepülőgép igénylését.
  5. A bolgár delegáció által eszközölt helyfoglalásokat lemondták, jelenleg zajlanak a tárgyalások azok kedvező felmondásáról.

A Bolgár Orthodox Egyház hívői mutassanak fel magasfokú egyházi tudatosságot, bízzanak az egyházi vezetésükben, és a bolgár közvéleménnyel egyetemben ne vessék alá magukat a felesleges és méltatlan manipulációknak.

Krisztus feltámadt!

Szófia, 2016. június 3.