Egységes álláspontra jutottak a görögországi főpapok

238165.b[1]A Görögországi Érsekség Szinódusának május 25-26-i ülésén a görög főpapoknak sikerült egységes álláspontot kialakítaniuk az Összorthodox Zsinat dokumentumaival kapcsolatban, jelentette ki a Görögországi Egyház „konzervatív szárnyának” egyik vezéregyénisége, Hierotheosz (Vlahosz) naupaktoszi metropolita, adja hírül az agionoros.ru oldal a romfea.gr hírportálra hivatkozva. A világi sajtó a Szinódus eredményét másképp kommentálta: a kialakult ellentéteket hangsúlyozták.

„Széleskörű vita zajlott, különféle véleményeket hallgattunk meg, de végül csak egyetlen esetben kérte az egyik főpap, hogy vegyék a Szinódus jegyzőkönyvébe egyet nem értését az elfogadott döntéssel” – mondta Hierotheosz metropolita.

A metropolita részletesen szólt a Szinódus egyhangúlag elfogadott határozatáról, mely azt javasolja az Összorthodox Zsinatnak, hogy az „Orthodox Egyház kapcsolatai a többi keresztény világgal” dokumentum hangsúlyozza, miszerint „az Orthodox Egyház, mint egy, szent és apostoli”, csupán „konstatálja a keresztény közösségek és hitfelekezetek létezését” (az eredeti dokumentumtervezetben „Egyházak és Hitfelekezetek” áll).

Hierotheosz metropolita szavai szerint a Görögországi Egyház Szinódusának javaslatát az indokolja, hogy a szöveg egy sor ellentmondást tartalmaz, melyek között a legfontosabb, hogy gyakorlatilag elismeri a más felekezetek egyházi természetét.

A dokumentum ellentmondást tartalmaz az „Egyház egysége” fogalommal kapcsolatban is. Egyrészről kimondja, hogy „az Egység, amivel az Egyház ontológiai természete szerint rendelkezik, nem sérülhet meg”, másrészről pedig, hogy a más hitfelekezetekkel folytatott dialógus „objektív célt követ: az egység útjának előkészítését”. Vagyis egyes bekezdések az Egyház egységéről mint adottságról, mások pedig mint elérendő célról beszélnek.

Ez a megközelítés, Hierotheosz metropolita szerint, elfogadhatatlan: „Annak a szövegnek, ami a Szent és Nagy Zsinat eredménye lesz, világosnak kell lennie, nem tartalmazhat utalásokat és megjegyzéseket”.