Az Áthosz-hegyi monostorok kritikája az Összorthodox Zsinat dokumentumaival kapcsolatban

holyandgreat_logoAz Áthosz-hegyet kormányzó Szent Tanács (Iera Kinotita) az Összorthodox Zsinat tervezett dokumentumai szóhasználatának megváltoztatását kéri. A Tanács azután ült össze, hogy hat áthosz-hegyi kolostor kritikával lépett fel a tervezett zsinati dokumentumokkal szemben.

A Tanács levelet írt az Egyetemes Patriarchátusnak és a Helyi Egyháznaknak, melyben pontról pontra felsorolja a leendő zsinat dokumentumterveinek azon kitételeit, melyek az áthosziak szerint ellentétesek az Egyház és a szent atyák Hagyományával. A levelet az összes áthoszi kolostor képviselője aláírta.

Az áthoszi szerzetesek egyet értettek abban, hogy az „Egyház” megnevezést csak az Orthodox Egyház megnevezésére szabad használni. Nem használható más felekezetű közösségek tekintetében, mert akkor az a benyomás támadhat, hogy az üdvösség lehetséges az Orthodoxián kívül is. Sok ember szemében ez az eretnek és szakadár közösségek legalizálásához vezethetne, ami megengedhetetlen. „A Szent és Nagy Zsinat… kerülje az «Egyház» kifejezés használatát a más felekezetűekkel kapcsolatban” – idézi a szenthegyiek levelét az agionoros.ru oldal. „A más felekezetű közösségek megnevezésére alkalmasabb a «keresztény doktrinák és hitvallások» meghatározás.”

A Tanács véleménye szerint a más keresztény felekezetek iránti viszonyt szabályozó tervezett zsinati dokumentumokban többször előforduló „Egyház egysége” kifejezésnek is magyarázatra van szüksége. Szükség van annak pontosítására, miszerint az Egyház egységében csak az Orthodox Egyház, Krisztus Teste tagjai vannak – hangsúlyozzák a szenthegyiek: „Csak őrájuk vonatkoztathatók Theológus Szent János szavai: «egyek legyenek, mint mi»”.

A szenthegyi szerzetesek tiltakoznak a „keresztények elveszett egységének keresése” kifejezés ellen is, amit egy jóval konkrétabb kifejezéssel javasolnak felváltani: nem az egység kereséséről szó, hanem arról, hogy az igazsághoz visszatérjenek az attól eltávolodott keresztények. E pontra a zsinati dokumentumok kritikusai több alkalommal is rámutattak: az egység csak az eretnekek bűnbánatának útján lehetséges.

Az Áthosz-hegy Szent Tanácsa határozottan felszólalt az Orthodox Egyház és a más felekezetűek közötti kompromisszumos dialógusokkal szemben. Ez elsősorban a közös imákat és istentiszteleti cselekményeket érinti, ami megengedhetetlen a szent atyák hagyománya szerint. A szenthegyiek nyugtalanságát váltja ki az is, hogy az orthodoxok olyan ökumenikus szervezetekben vesznek részt, mint az Egyházak Világtanácsa. A helyi egyházak delegációinak részvétele e szervezetben egyáltalán nem segíti, hogy az eretnekek visszatérjenek az igaz Egyházba, sőt ellenkezőleg: a más felekezetűek hangjában elmosódik az igazság hangja, ami zavart kelt a hívőkben – állapítja meg a Szent Tanács. Ez megengedhetetlen, ezért be kell szüntetni a részvételt az Egyházak Világtanácsa szervezeteiben és bizottságaiban.

Felhívásukban az áthosziak ragaszkodnak ahhoz, hogy a leendő zsinat dokumentumai tegyenek említést a Photiosz patriarcha (9. század) és Palamasz Szent Gergely (14. század) idején tartott zsinatokról. E zsinatok megemlítése elengedhetetlen, mivel éppen ezek a zsinatok mutattak rá az Orthodoxia és a más felekezetek közötti dogmatikai különbségekre és az utóbbiak tévedéseire. Photiosz patriarcha elítélte a pápai primátust és a „filioque”-t (a Hitvallás nyugati kiegészítését, ami szerint a Szent Lélek a „Fiútól is” ered); Palamasz Szent Gergely pedig elítélte az isteni kegyelem teremtettségéről szóló latin tanítást. E zsinatok megemlítését a leendő zsinat dokumentumaiban először a Szerb Egyház kezdeményezte, de javaslatát a zsinatelőtti tanácskozások során elvetették.

Az áthoszi Szent Tanács szerint tehát ki kell javítani a zsinatra előkészített dokumentumokat. Ellenkező esetben azok nem fogják kifejezni az egész Egyház felfogását, és okot adnak majd a szakadásokra és megosztottságra.

Az elmúlt hónapokban több helyi egyházban is kritizálták az előkészített zsinati dokumentumokat. Grúziában egyes dokumentumokat a Szent Szinódus ítélte el. Az Egyetemes Patriarchátus még nem reagált az áthoszi Szent Tanács felhívására.

A Zsinat honlapja

Forrás