A Bolgár Egyház Szent Szinódusának határozata az Összorthodox Zsinattal kapcsolatban

sobor-aleksandra-nevskogo-v-sofii-1[1]A Bolgár Orthodox Egyház Szent Szinódusának 2016. június 1-i ülésén tárgyalta az Orthodox Egyház 2016. június 16-26. között Kréta szigetére összehívott Nagy és Szent Zsinat körülményeinek kérdését. A Bolgár Orthodox Egyház Szent Szinódusa a zsinat összehívásának elhalasztását javasolja és bejelentette, hogy képviselői nem vesznek részt a Zsinaton, ha nem veszik figyelembe a Bolgár Egyháznak a zsinat tematikájára és szervezésére vonatkozó észrevételeit.

Álláspontját a Bolgár Szinódus azzal indokolta, hogy a Zsinat napirendjéből hiányoznak a Szent Orthodoxia számára különösen fontos és időszerű témák, melyek megoldásához összorthodox zsinati döntésre lenne szükség, valamint hogy több Helyi Orthodox Egyház is hivatalos kritikát fogalmazott meg a Zsinat egyes, már egyeztetett dokumentumszövegeivel kapcsolatban. Ugyanakkor a Bolgár Szinódus hangsúlyozza, hogy a Zsinat elfogadott szabályzata szerint a már egyeztetett szövegek átszerkesztésére a Zsinaton nincs lehetőség. A Szinódus egyúttal kritizálta a helyi egyházak elöljáróinak elhelyezését szabályozó ülésrendet is, ami véleménye szerint sérti a Helyi Egyházak egyenlőségének elvét, valamint a vendégek és megfigyelők elhelyezkedését a Zsinat üléstermében. Végül a Szinódus hivatkozik arra is, hogy a Bolgár Egyháznak a Zsinaton való részvétele indokolatlan és nagy pénzügyi megterhelést jelentene.

A szavazás után a Szent Szinódus úgy döntött, hogy szorgalmazza az Orthodox Egyház Nagy és Szent Zsinatának elhalasztását és a zsinatelőkészítő munka folytatását. Amennyiben ez nem történik meg, a Szent Szinódus kategorikusan kijelenti, hogy a Bolgár Patriarchátus nem vesz rész az idén június 16-26. között Krétára összehívott Zsinat ülésein.

Forrás