Kitüntették Hilarion metropolitát

Ilarion[1]Putyin méltatta a Moszkvai Patriarchátus Külső Egyházi Kapcsolatok Osztályának szerepét az „Orosz Világ” egységének helyreállításában

A Külső Egyházi Kapcsolatok Osztályának létrehozása jelentős esemény volt az Orosz Orthodox Egyház történelmében, mely új lehetőséget nyitott annak gyümölcsöző felvilágosító, béketeremtő és egyesítő tevékenységéhez – írja Vlagyimir Putyin a Moszkvai Patriarchátus Külső Egyházi Osztálya megalapításának 70. évfordulójára írt elnöki levelében – adja hírül a RIA Novosztyi.

Putyin orosz államfő levelében kiemeli a Külső Egyházi Kapcsolatok Osztályának „unikális hozzájárulását az Orosz Világ konszolidációjához, szellemi, nemzeti és kulturális egységének visszaállításához”.

„Évről évre nő az Orosz Orthodox Egyház külföldi egyházközségeinek száma. Sok országban újjáépítik az orthodox szentélyeket, új templomokat építenek, melyek honfitársaink társadalmi életének (sic!) központjaivá válnak” – írja az orosz államfő a Moszkvai Patriarchátus külföldön folytatott egyházi tevékenységéről.

A Külső Egyházi Kapcsolatok Osztályát 1946-ban hozták létre. A Szent Szinódus akkori döntései szerint az új egyházi hivatal feladata a Moszvkai Patriarchátus külföldi intézményeinek (egyházmegyék, egyházközségek, exarchátusok, egyházi missziók stb. pl. a Magyar Orthodox Adminisztratúra, majd később Magyarországi Egyházmegye) felügyelete; a többi helyi orthodox egyházzal való kapcsolattartás; kapcsolattartás a külföldi intézményekkel; az egyházi intézmények külföldi levelezésének fordí™ása és felügyelete, tudományos feljegyzések készítése a külföldi kapcsolattartás számára stb.

Kezdetben az Osztálynak kevés alkalmazottja volt. David Gzgzjan, a Moszkvai Patriarchátus Zsinatközi Jelenléte tagjának szavai szerint a Moszkvai Patriarchátuson belül létrejött szerv „feje napjainkban is a „második számú ember” az Orosz Orthodox Eghyázban. Ez egy egyedülálló eset az egyházi világtörténelem során, amikor az egyház tevékenységében kulcsfontosságú szerepet a külkapcsolatokért felelős intézmény tölti be, mely általában a legszerényebb helyet szokta betölteni”.

Az Osztály a szovjet korszak során a Szovjetunió Minisztertanácsa melletti Vallásügyi Tanács közvetlen felügyelete alatt állt. Az egyházügyi hivatal szorgalmazására 1961-től növelték az Osztály létszámát. A Szent Szinódus határozata alapján annak elnöke mindig püspök és hivatalból tagja a Szent Szinódusnak.

1997-től az Osztály keretében több alosztály (ún. titkárságok) létesültek, pl. az Orthodox-közi Kapcsolatok Titkársága, az Egyház és a Társadalom Kapcsolatainak Titkársága, Keresztény-közi Kapcsolatok Titkársága, Külföldi Egyházi Intézmények Titkársága, Zarándokügyi Titkárság, később Kommunikációs Szolgálat. 2009-ben a Szent Szinódus e korábbi titkárságokat a Szent Szinódus hivatalszervezetének önálló Osztályaivá szervezte át.

Az osztály vezetői voltak:

1946-1960 – Nyikoláj (Jarusevics) metropolita

1960-1972 – Nyikogyim (Rotov) metropolita

1972-1981 – Juvenálij (Pojarkov) metropolita

1981-1989 – Filaret (Vahromejev) metropolita

1989-2009 – Kirill (Gungyájev) metropolita, jelenlegi patriarcha

2009 – ideiglenesen Márk (Golovkov) püspök

2009-től – Hilarion (Alfejev) metropolita

A Külső Egyházi Kapcsolatok Osztályának státusát ma az Orosz Orthodox Egyház Szabályzata határozza meg, melyet 2000-ben fogadtak el. A Szabályzat szerint „a legfelsőbb egyházi hatalom joghatóságát a ’távoli külföldi egyházi intézmények felett’ a Külső Egyházi Kapcsolatok Osztályán keresztül gyakorolja”. A Külső Egyházi Kapcsolatok Osztályának éves munkatervét a Szent Szinódus hagyja jóvá. Az Osztály a külföldi orosz egyházi közösségek felügyeletében és e közösségekben végzett ideológiai és szervezési munka során szorosan együttműködik az Oroszországi Föderáció állami szerveivel.