Elhunyt Bedő György, a Kairosz Kiadó alapítója

 

Fotó: Kairosz.hu

Fotó: Kairosz.hu

A jó könyv – szolgálat. Ez volt a jelmondata a Kairosz Kiadónak, amit Bedő György húsz évvel ezelőtt alapított, s haláláig vezetett. A maroknyi magyar orthodox hívő neki is köszönheti, hogy anyanyelvén olvashatott egyházi irodalmat. Április 24-én, életének 86. évében elhunyt Bedő György, a hazai könyvkiadás nagy öregje.

1930. július 11-én született az akkor Csehszlovákiához tartozó Munkácson, majd a szabolcsi Mándokon élt, ahol édesapja főszolgabíró volt. Papnak készült, később mégis másképp döntött. Viszontagságos évek után, már családapaként 1959-ben került a könyvszakmába: tíz évig vezette az Állami Könyvterjesztő Vállalat (ÁKV) komáromi könyvesboltját, majd a Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalathoz került. Közben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen magyar/könyvtár szakos diplomát szerzett. 1977-től a budapesti Írók Boltját vezette, nagy sikerrel: két évvel később az ÁKV beszerzési főosztályának vezetőjévé nevezték ki, innen vonult nyugdíjba 1989-ben.

1996-ban, 66 évesen alapította meg a Kairosz Kiadót. A kis műhely hamar ismertté vált, sokszínű, igényes kínálata megtalálható volt az ország komolyabb könyvesboltjaiban. Ebben Bedő György segítségére lett szakmai tapasztalata és szerteágazó kapcsolatai – a rendszerváltozás utáni években a könyvkiadók és a könyvkereskedők jelentős része a megszűnt állami könyves cégek egykori alkalmazottja volt, így „Gyuri bácsit” szinte mindenki ismerte a szakmában. Ő pedig élt a lehetőséggel: korát meghazudtoló szellemi frissességgel és lelkesedéssel dolgozott, nemegyszer nyilvánvalóan kevés hasznot hozó, de komoly szellemi-lelki értéket hordozó kiadványokat megjelentetve.

– Nem vagyok én a pénznek ellensége, de gazdag nem akarnék lenni, mert az rettenetesen nagy kísértés – mondta 2010-ben, a Heti Válasznak adott interjújában. – Úgy vagyok vele, mint Széchenyi: „Uram, segíts meg, hogy ezt a nagy vagyont jóra tudjam fordítani!” – imádkozta. Neki sikerült, de sokaknak nem. Ha csak a nagy haszonnal kecsegtető könyveket adnám ki, akkor nem ebben a lukban ülnénk, hanem egy nagy, padlófűtéses irodában. De akkor meg többször kellene borotválkoznom…

S valóban, aki ismerte, tudja: Gyuri bácsi egy angyalföldi lakóház földszinti, mosókonyhaszerű kis irodájából irányította vállalkozását. Nem volt egyházi kiadó, mégis az általa megjelentetett kötetek egy jellegzetes, igényes köre az egyetemes keresztény kultúra klasszikus kincseiből merített. Nevéhez fűződik Szent Ágoston Isten városáról (De civitate Dei) című művének első teljes, négykötetes magyar nyelvű kiadása, valamint az ókeresztény fordításokat, monográfiákat tartalmazó Catena sorozat. S a számos keresztény témájú kötet között a Kairosz az orthodox vonatkozású könyvek egyik legjelentősebb hazai kiadója volt (válogatott jegyzék a cikk végén).

Bedő György munkáját számos kitüntetéssel ismerték el: Mindszenty-emlékérem (2009), Magyar Örökség díj (2010), A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat (2011), A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozat (2013), Teleki Pál Érdemérem (2015), Pro Cultura Christiana-díj (2015).

„…s akik igazságra oktattak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok.” (Dán. 12, 3)

(M. Zs.)

* * *

A teljesség igénye nélkül íme, egy sor fontos, orthodox vonatkozású kötet, ami a Kairosz műhelyéből került ki:

Akéda – Ábrahám és Izsák története az egyházatyák értelmezésében (Szerkesztette: Heidl György)

Szakrális képzőművészet a keresztény ókorban I–II. (Szerkesztette: Bugár István)

Hitvalló Szent Maximos: Fejezetek a szeretetről

Új Teológus Szent Simeon: Huszonöt fejezet az istenismeretről és a teológiáról

Nagy Szent Gergely: A lelkipásztor kézikönyve

Sághy Marianne: Versek és vértanúk – A római mártírkultusz Damasus pápa korában (366–384)

Minucius Felix: Octavius

Alexander Schmemann: A világ életéért

Alexander Schmemann – Olivier Clément: A Nagyböjt és a Húsvéti Titok – Aszkézis és liturgia az Ortodox Egyházban

John Meyendorff: A házasság misztériuma – ortodox keresztény szemmel

Leonyid Uszpenszkij: Az ikon teológiája az Ortodox Egyházban

Kallistos Ware archimandrita: Az ortodox út

Jean-Yves Leloup: Bevezetés az igazi filozófusokhoz

Nacsinák Gergely András: A szem böjtje – Tanulmányok az orthodox kereszténység művészetéről

Nacsinák Gergely András – Soós Sándor: Áthosz, a Szent Hegy, az Istenszülő kertje

Puskely Mária: A kereszény Európa szellemi gyökerei – Az öreg földrész hagiográfiája

Puskely Mária: A keresztény szerzetesség történeti fogalomtára