Kirill patriarcha utasítása ellenére nyilvánosságra került a Moszkvai Patriarchátus Katekézisének tervezett szövege

sekretKirill (Gungyájev) patriarcha a Főpapi Zsinathoz szólva arra hívta fel a Moszkvai Patriarchátus készülő Katekizmusát zárt ülésen tárgyaló résztvevőket, hogy őrizzenek szigorú titoktartást a tervezett szöveggel kapcsolatban, hogy ne alakuljon ki nem kívánt polémia a papság, a szerzetesek és a világiak részéről. A szöveg azonban egy héttel később nyilvánosságra került. Február végén már olvasható volt az „antimodernizmus” weboldalon.

„Figyelembe véve hittanítói státuszát és a szöveg nagy terjedelmét, nem lenne helyénvaló annak nyilvános megtárgyalása – az interneten és blogokban” – figyelmeztetett a Moszkvai Patriarchátus elöljárója a főpapok zsinatán. „Kérem a tervezetet megvitatókat a szigorú titoktartásra” – tette hozzá.

Kirill patriarcha a Moszkvai Patriarchátus új hivatalos Katekizmusának tervezett szövegéhez a hozzáférést csak a Szent Szinódus tagjainak, a Külföldi Orosz Orthodox Egyház prímásának és a szinódusi intézmények vezetőinek engedélyezte. Az orosz egyházfő szerint a szöveg elküldhető a vezető teológiai iskoláknak: az Összegyházi Aszpirantúrába és Doktori Iskolába, a teológiai akadémiáknak, a Szent Tyihon Orthodox Egyetem illetékes oktatóinak, az Oroszországi Orthodox Egyetemnek és azon szemináriumoknak, ahol magiszteri oktatást folytatnak. A Patriarchátus főpapjai saját kérésükre, individuális úton kikérhetik a szöveget a Szent Szinódus Bibliai-Teológiai Bizottságától. A patriarcha úgy döntött, hogy a Moszkvai Patriarchátus hivatalos hittanítási szövegének szánt Katekizmus megtárgyalása a nyilvánosság kizárásával, a papság és a világi hívők szélesebb bevonása nélkül történjen.

Nem ismert, hogy kiken keresztül került nyilvánosságra a Katekizmus tervezett szövege, azonban a különféle fórumokon, blogokban már elkezdték a tárgyalását. A teológiai képzettséggel rendelkező bloggerek már találtak egy sor, az orthodox dogmatika szempontjából kétes tételt, valamint egy durva ténybeli hibát: a Katekizmus a VII. Egyetemes Zsinat nevében idéz egy ikonromboló-eretnekek által megfogalmazott és az Orthodox Egyház által el nem ismert 754-es zsinatukon elfogadott szöveget.

Forrás