A Nyugat-Európai Orthodox Orosz Egyházközségek Érsekségének nyilatkozata

Szeretett testvéreim!

Jean

Jean charioupoliszi püspök, patriarchai vikárius és érseki helytartó

Kénytelen vagyok tájékoztatni benneteket azon komoly eseményekről, melyek az elmúlt napokban Nizzában történtek. Február 18-án csütörtökön a nizzai orosz egyházközség (ACOR-Nice) magántulajdonában lévő Caucade orosz temető adminisztrációjának tagjai a nap második felében észlelték, hogy a temető kapuin a zárokat feltörték, a rácsra láncot és új lakatot helyeztek, valamint egy táblát helyeztek ki, mely szerint a temető 1867 óta az Oroszországi Föderáció és az Orosz Orthodox Egyház tulajdona, és amely tájékoztat a temető nyitvatartásáról és új vezetésének telefonszámáról.

Február 19-én pénteken a nizzai egyházközség sztarosztája (világi vezetője) és a hívők egy csoportja lakatossal és bírósági végrehajtóval jelent meg a temetőnél. Megdöbbenésükre már a helyszínen volt Andrej Jeliszejev atya [a Moszkvai Patriarchátus Nizzába kinevezett papja – ford. megj.] és néhány más ember. Andrej Jeliszejev atya, kijelentvén, hogy az Oroszországi Föderáció megbízásából cselekszik, nem tudott bírósági dokumentumot felmutatni tevékenysége alátámasztásául. Végül a bírósági végrehajtó kompromisszumos döntést hozott. A lakatos új zárat helyezett fel és minden fél kulcsot kapott a temető kapujához.

Andrej Jeliszejev atya kulcsot követelt a [temetőben található – ford. megj.] kápolnához és a temető bejáratánál található házhoz is, de az Egyházközség [vagyis a nizzai emigráns egyházközség – ford. megj.] képviselője elutasította a követelést. A viták elkerülése érdekében a bírósági végrehajtók leltárba vették a bútorokat.

A temető egyik nyilvántartásának eltűnését észlelve Alekszij Obolenszkij, az egyházközség sztarosztája rendőrségi feljelentést tett a „Nizzai székesegyház asszociációja” [a Moszkvai Patriarchátus által alapított új nizzai egyházközség, mely az orosz államtól megkapta a régi egyházközségtől elperelt székesegyházat – ford. megj.] feje, Fizet úr ellen vandalizmus, magántulajdonba való törvénytelen behatolás és a nyilvántartás ellopása miatt.

Ezen kívül a Nizzai Orthodox Orosz Egyházközség nyilatkozatot adott ki, melyben határozottan tiltakozik az Oroszországi Föderációnak és a Moszkvai Patriarchátusnak a létezése elleni újabb agressziójával kapcsolatban, és emlékeztet, hogy az egész szovjet korszak idején éppen ez az egyházközség tartotta fenn folyamatosan a temetőt és fizette annak minden költségeit. Ezért az Egyházközség újból az igazságszolgáltatáshoz fordul és kéri a Francia Köztársaság hatóságainak védelmét.

Kedves testvérek, tudnotok kell, hogy a nizzai legfelsőbb feljebbviteli bíróság 2010. január 20-i döntésével hosszú távú bérlet miatt felfüggesztette az Oroszországi Föderáció tulajdonjogát az egyik ingatlan fölött, melyre a nizzai székesegyház épült.

Szintén tudnotok kell, hogy:

  1. 2014-ben (január 29-én, április 29-én és szeptember 23-án) az Oroszországi Föderáció nagykövete az egyházközség tudta nélkül önkényesen a Földhivatalhoz fordult, követelvén az Oroszországi Föderáció tulajdonjogának elismerését a „Caucade” temető, valamint a székesegyházhoz tartozó három földterület és a kezdettől fogva a nizzai egyházközség tulajdonában és kezelésében lévő Longchamp utcai Szent Miklós és Szent Alexandra templom felett.
  2. 2015. április 24-én a nizzai egyházközség a francia jog alapján fellebbezett az aktus ellen és feljelentést tett az Oroszországi Föderáció nagykövete és Hugounenc úr, nizzai jegyző ellen, aki a megtámadott okiratot az Oroszországi Föderáció kérésére kiállította. Az ügyet vizsgálják, és meg kell említeni, hogy az Oroszországi Föderáció figyelmen kívül hagyta az idézést.

Kénytelen vagyok arról is beszámolni, hogy Nyesztor korszuni püspökkel történt február 10-i találkozásom során tájékoztattak, hogy meg kell változnia a nizzai helyzetnek a Caucade temető és a Longchamp utcai templomot érintően, valamint sorra fognak kerülni más történelmi templomok is, melyeket az Oroszországi Föderáció tulajdonába fognak átadni.

Kedves testvérek, mindezek a cselekedetek zavart keltenek bennem és felvetik a kérdést a Moszkvai Patriarchátusnak az Oroszországi Föderáción keresztül követett céljai tekintetében. Az Oroszországi Föderáció önmagát az Orosz Birodalom Szentséges Szinódusa jogutódjának állítja be. Azok, akik a történelemmel manipulálnak, elfelejtik, hogy az Orosz Birodalmat felváltó szovjethatalom 70 éven keresztül semmisítette meg a templomokat Oroszföldön, megsemmisítette az orthodox oroszországi egyház papjait, bestiálisan üldözte az oroszországi orthodox keresztényeket és nem gondoskodott az itteni, Franciaországban lévő templomokról.

A történelem történelem marad és senkinek nincs joga saját érdekei szerint meghamisítani azt. Az oroszországi kereszténység agóniájának idején az Egyetemes Patriarchátus joghatóságába tartozó Nyugat Európai Orthodox Orosz Egyházközségek Érsekségének vezetői a legnagyobb tisztelettel tartották fenn ezeket a helyeket és őrizték azok emlékét, akiket itt eltemettek.

Ezért nem tudjuk megérteni az orosz állam és az oroszországi egyház azon makacs törekvését, hogy elűzze azon saját orosz és orthodox testvéreit, akik az orosz származású orthodox emberek nem egy nemzedékének hála, képesek voltak megőrizni és pénzügyileg fenntartani ezen emlékhelyeket, melyek felett a francia igazságszolgáltatás elismeri a francia tulajdoni törvények szabályaira alapuló tulajdonjogukat.

Szeretett testvéreim, hamarosan belépünk a Nagy Böjtbe, amely a Feltámadás Fényének befogadására készít fel minket. Arra hívok fel minden egyházközséget és minden közösséget, hogy azért imádkozzanak és böjtöljenek, hogy az Úr erősítse meg egyházközségeink vezetőit és közösségeink minden tagját, akik küzdenek a francia igazságszolgáltatás döntései által egyházi közöségeinket érintő jogainkért. Arra hívlak fel benneteket, hogy imádsággal és böjttel emlékezzetek meg azon testvéreinkről, akiket istentiszteleti helyeikről való elűzéssel fenyegetnek. Bár mindenhol élünk az emberi igazságszolgáltatással, de egyedül Istent kérjük az igazságszolgáltatásért és azért, hogy világosítsa meg a világi és egyházi hatalmat, hogy Isten szent egyházaiban a béke jusson uralomra.

+ Joann, charioupoliszi püspök, patriarchai vikárius és érseki helytartó

Forrás oroszul/franciául