Moszkva és Konstantinápoly Ukrajnával kapcsolatban

John Chryssavgis archidiakónus, I. Bartholomeosz egyetemes patriarcha teológiai tanácsadója február 3-án, a First Things folyóiratban cikket jelentetett meg „Az Orthodox Egyház Nagy Zsinatáról” címmel, melyben cáfolta Kirill moszkvai patriarcha és környezete azon kijelentéseit, hogy az Orosz Orthodox Egyház diplomáciai győzelmet aratott a helyi egyházak elöljáróinak januári, Chambésy-ben tartott Synaxisán.

Arra a kérdésre válaszolva, miszerint „Ukrajna valóban ütközőpont” volt e a Synaxison, Joannisz Chryssavgis archidiakónus a következőket írja:

„Valóban, Moszkva számára ez így van, de sokak számára nem. A Synaxis megnyitásakor Kirill patriarcha hangos tirádával vetette fel az Ukrán Egyház vitatott státusának kérdését, amire Bartholomeosz patriarcha nyugodtan és magyarázkodások nélkül válaszolt. Ukrajna kérdése nem került napirendre az ezt követő tárgyalásokon vagy a hivatalos döntések során, és nem tesz róla említést a zárókommüniké.

Az az igazság, hogy a múlt héten tartott legutóbbi Synaxis eredményeként Moszkva az elöljárók óhajtott reakcióját valóságként állíthatja be, saját elképzeléseiről sugallva azt, hogy azok mintegy az elöljárók döntései. Például Moszkva szeretné, ha elhinnénk, hogy Konstantinápoly orosz nyomásra adta meg magát, elismervén, hogy Moszkva ukrajnai képviselője, aki Kirill patriarcha döntéséből kéttagú kíséretének tagja volt, a kanonikus egyházat vezeti ebben az országban.

Azonban Konstantinápoly részéről nem hangzott el semmilyen magyarázkodás bármiféle ukrajnai tevékenységével kapcsolatban, és semmiféle kompromisszum nem jött létre azon méltó törekvésével kapcsolatban, hogy véget vessen a politikai egyháziságnak Ukrajnában, és semmiféle ígéretet nem tett, hogy lazítaná kapcsolatait az ukrajnai orthodox hívőkkel. A valóságban Bartholomeosz egyetemes patriarcha hangsúlyozta történelmi és kánoni jogát, hogy válaszoljon az ukrajnai orthodox hívők, mint Konstantinápoly „leányegyháza” felhívásaira és kérdéseire.”

Az egyetemes patriarcha tanácsadója kitért arra a kérdésre is, hogy miért Krétán tartják meg az Összorthodox Zsinatot:

„Még azelőtt, hogy az elöljárók Synaxisa befejeződött volna, Moszkva büszkén bejelentette, hogy elutasítja Konstantinápoly azon javaslatát, hogy a Szent és Nagy Zsinatot az isztambuli Szent Eiréné templomban tartsák – ami a IV. Egyetemes Zsinat helyszíne volt és amely a negyedik század óta császári templomként szolgált és soha nem alakították át mecsetté.

A Szent és Nagy Zsinat helyszíne megváltoztatásának egyetlen oka az a törekvés volt, hogy lehetővé tegyék Moszkvának, hogy részt vehessen rajta az Oroszország és Törökország között zajló politikai súrlódások miatt, valamint biztonsági szempontok, melyeket a közelmúltban történt isztambuli terrorcselekmények váltottak ki. E változtatások a – Szent Lélek által megerősített – egyetemes patriarcha nemes kompromisszumkészségének és nagylelkű felelősségtudatának példái, melyekre azért van szükség, hogy biztosítva legyen a Zsinat összehívása idén júniusban”.

Forrás

Bartholomeosz egyetemes patriarcha Ukrajnával kapcsolatos álláspontjának Kirill patriarcha által a sajtóban elmondott interpretációját kritizálja blogjában a helyi egyházak által kanonikusnak el nem ismert “Ukrán Orthodox Egyház Kijevi Patriarchátus” sajtószóvivője, Evsztratyij (Zori) érsek is.

Mit mondott Bartholomeosz patriarcha Chambésyben és hogyan tolmácsolta azokat Kirill patriarcha?

Globalizált és informatizált világunkban nem nehéz tudomást szerezni olyan dolgokról, melyek sok ember jelenlétében történtek. Ez vonatkozik Bartholomeosz patriarcha Ukrajnára vonatkozó szavaira is, melyeket Kirill moszkvai patriarchának Konstantinápoly ukrajnai beavatkozásával kapcsolatos vádjaira felelt.

Kirill patriarcha a következőket mondta: „Őszentsége [Bartholomeosz patriarcha – ford. megj.] megígérte, hogy sem az Összorthodox Zsinat idején, sem pedig utána nem fog semmiféle erőfeszítést tenni azért, hogy legalizálja a szakadást Ukrajnában, vagy azért, hogy egyoldalúan autokefalitást adjon valakinek”.

A valóságban Bartholomeosz patriarcha a következőket mondta:

„Az Egyházak Oroszországban és Ukrajnában Krisztus Nagy Egyházának, az Egyetemes Patriarchátusnak a leányai, melyeket a keresztség és az igehirdetés által szült. Ezért az Egyetemes Patriarcha soha nem hagyta és soha nem hagyja magára leányait a szükségekben. Ukrajna sebekkel borított nyájának gyógyulásra van szüksége, és az Egyetemes Patriarchátus köteles ezt elősegíteni.

Ha valamiféle határidőkről van szó, akkor nem lehet megmondani, hogy a Patriarchátus tesz-e valamilyen egyoldalú lépéseket az Összorthodox Zsinat idején vagy utána. A Patriarchátus, mint Anya Egyház, eddig is, és ezután is az összes Orthodox Egyházzal összhangban cselekszik, ahogy azt a szent kánonok és a mi kötelességünk rendeli. Hogy mikor és milyen módon következik be a megosztott ukrán nyáj sebeinek gyógyulása: ez csak Isten előtt ismeretes, Akinek hatalmában állnak a korok és idők.”

Kirill patriarcha azt mondta: „Beleegyeztünk az ő (Bartholomeosz patriarcha) javaslatába, hogy az autokefalitás megtárgyalásának témáját tegyük félre és ne vigyük a mostani Nagy és Szent Zsinat elé”.

A valóságban a moszkvai patriarcha olyan rendet kívánt elfogadtatni, ami gyakorlatilag örökre blokkolná az új autokefál egyházak létrejöttének lehetőségét. A patriarcha javaslata szerint új autokefál egyház csak az Anyaegyház és a többi helyi egyház konszenzusa esetén jöhetne létre. A történelem azt mutatja, hogy ez irreális.

Ha ezt a javaslatot elfogadták volna, az megkötötte volna az egyetemes patriarcha kezét. Az autokefalitás témájának kihagyása a Zsinaton tárgyalandó kérdések közül szabad kezet hagy Ukrajna tekintetében is.

Kirill patriarcha úgymond Bartholomeosz patriarchát idézi: „Mi mindannyian Onufrij metropolitát ismerjük el az Orthodoxia egyetlen kanonikus fejének Ukrajnában”.

Valójában Bartholomeosz patriarcha azt jelentette ki, hogy „Ukrajnában mindannyiunk kánoni elismerésével csak Onufrij metropolita rendelkezik, mint első a Moszkvai Patriarchátus ezen országban működő főpapjai között”.

Bartholomeosz patriarcha tehát csupán konstatálta azt a tényt, hogy elismeri Onufrij metropolita püspöki tisztségének kanonikus voltát és nem vonja kétségbe első helyét a Moszkvai Patriarchátus ukrajnai főpapjai között. Ez azonban semmiképpen sem kötelezi az egyetemes patriarchát arra, hogy senkit se ismerhessen el a jövőben kanonikusként azon főpapok közül, akik nem tartoznak a Moszkvai Patriarchátushoz, de az Ukrán Egyházhoz tagjai.

Ugyanígy az egyetemes patriarcha nem vonja kétségbe, hogy Észtországban a Moszkvai Patriarchátushoz tartozó Kornyilij metropolita valóban főpap, nem pedig önjelölt, és hogy ő vezeti a Moszkvai Patriarchátus struktúráját Észtországban. Az egyetemes patriarchátus a Moszkvai Patriarchátus észtországi struktúráját nem tekinti törvényesnek, hanem törvényes struktúrának a Sztefanosz metropolita által vezetettet tekinti. A Moszvkai Patriarchátus metropóliájára mint ideiglenes oikonómiára tekint.

Ukrajna területét az Egyetemes Patriarchátus nem egyszer nevezte nyilvánosan (különféle dokumentumokban és nyilatkozatokban) saját kánoni területének. Ez azt jelenti, hogy Ukrajna nem a Moszkvai Patriarchátus kánoni területe és a Moszkvai Patriarchátus struktúráinak tevékenységére mint lelkipásztori oikonómiaként tekintenek. Ha a „sebesült ukrán nyáj gyógyulásának” lelkipásztori szükségletei az Anyaegyház más döntéseit követelik meg, akkor az Anyaegyháznak teljes joga van ahhoz, hogy döntést hozzon saját kánoni területével kapcsolatban. Többek között úgy, hogy elismeri az Ukrán Orthodox Egyháznak a Kijevi Patriarchtus alapján létrejövő autokefalitását. A Moszvkai Patriarchátus pedig az autokefál Ukrán Orthodox Egyház mellett az oikonómia elvén működhet, mint Észtországban.

Miután nem sikerült elérnie, hogy a Synaxis záródokumentumai megfelelő kitételeket tartalmazzanak Ukrajnáról, Kirill patriarcha Bartholomeosz patriarcha és a Synaxis álláspontját a saját elképzelései szerint magyarázta. Azonban nincs semmi bizonyíték arra, hogy Kirill patriarcha nem a saját vágyait adja ki valóságként. Ellenkezőleg, a rendelkezésre álló információk szerint minden pont fordítva volt. Az a tény, hogy a Synaxis záródokumentumában Ukrajnáról nem esik szó, csupán megerősíti ezt.

Forrás