Ülésezett a Cseh Földek és Szlovákia Orthodox Egyházának Szent Szinódusa – Prága, 2015.12.17.

A Szent Szinódus ülésén Szimeon olomouc-brnói érsek, metropolitai helytartó elnökölt. A Szinódus az Orthodox Egyház szent hagyományára és Szent Gorazd püspök örökségére, vagyis az egység és Igazság iránt vágyára hivatkozva határozott a csehországi és szlovákiai orthodox egyház életének az elmúlt években kialakult helyzetével kapcsolatban és bocsánatkérésre szólítja fel Rasztyiszláv eperjesi metropolitát a testvéri egyházakkal szemben kinyilvánított értelmetlen és sértő kijelentései miatt.

A Szinódus úgy határozott, hogy kanonikusnak és érvényesnek fogadja el az Olomouc-Brnói Egyházmegye 2014.11.15-i egyházmegyei gyűlésének határozatát, amely megválasztotta az egyházmegye segédpüspökét és kanonikus szerveit. Ezt az ülést korábban a Rasztyiszlav eperjesi érsek által elnökölt Szent Szinódus érvénytelennek nyilvánította. A most Szimeon érsek által elnökölt Szent Szinódus érvénytelennek nyilvánította a Szent Szinódus erre vonatkozó korábbi döntését. A Szimeon érsek által elnökölt Szent Szinódus érvényesnek tartja a 2014.11.22-én tartott prágai egyházmegyei gyűlést is, melyen Mihail (Dandár) atyát választották meg megyéspüspöknek. A Szent Szinódus most kinyilvánította, hogy a Szinódus tagjának ismeri el Izajás (Slaninka) segédpüspököt, akinek felszentelését – a Szinódus Rasztyiszlav érsek által elnökölt ülésén hozott korábbi határozattal ellentétben – érvényesnek és kanonikusnak fogadja el, és így elismeri, hogy Izajás püspök jogosult a Szent Szinódusban való tagságra. A Szent Szinódus tudomásul veszi az Anyaegyház, az Egyetemes Patriarchátus levelében kifejtett kifogásokat Mihail (Dandar) prágai érsek megválasztásának és felszentelésének körülményei kapcsán, ugyanakkor az Egyház javának érdekében, az oikonomia szellemében érvényesnek és kanonikusnak ismeri el a választást és a szentelést.

A Szent Szindóus Szimeon érsek által vezetett ülésén megállapította, hogy Jáchym püspök, az Olomouc-Brnói Egyházmegye korábbi vikáriusa nem lehet a Szent Szinódus tagja, mivel az csak ex lege, vagyis egyházmegyés vagy tisztségéből fel nem mentett vikárius püspök lehet. A Szent Szinódus megállapítja, hogy jelenleg a tagjai: Szimeon érsek, Mihail érsek, Rasztyiszláv érsek, Juraj érsek és Izajás püspök.

A Szent Szinódus felszólítja Rasztyiszláv eperjesi érseket, hogy alázattal és nyilvánosan kérjen bocsánatot azon hazug és szégyenteljes kijelentésekért, melyeket a testvéri egyházakkal és az Anyaegyházzal, az Egyetemes Patriarchátussal és személyesen Őszentsége Bartholomeosz patriarchával, valamint a Jeruzsálemi Patriarchátussal és általában a görög orthodox testvéreinkkel szemben megengedett és nyilvánosan kifejtett 2014. őszén a vilémovi Istenszülő Elszenderedése monostorban tartott konferencián. A Szent Szinódus egyúttal őszinte és mély sajnálatát fejezi ki azon fájdalom miatt, amit Rasztyiszláv érsek értelmetlen nyilatkozata a testvéri egyházaknak és az Anyaegyháznak okozott.

Az egyház elöljárójának 2014. januárjában történt megválasztása körül kialakult bonyodalmak miatt a Szent Szinódus teljesen azonosul az Anyaegyház meglátásával és Rasztyiszláv érseknek a Cseh Földek és Szlovákia Orthodox Egyháza metropolitájává választását szabályellenesnek, érvénytelennek és el nem ismertnek nyilvánítja és a hosszú ideje tartó elviselhetetlen helyzet megoldása érdekében hat hónapon belül összehívja a papok és világiak zsinatát, ahol két törvényes jelölt – Mihail prágai érsek és Rasztyiszláv eperjesi érsek – közül fogják megválasztani a helyi egyház kanonikus elöljáróját (metropolitáját). A Szent Szinódus így arra szólítja fel az egyházmegyéket, amelyekben a Szabályzat ellenében, nem tartottak megfelelő egyházmegyei gyűléseket az elmúlt három évben, hogy a zsinat összehívásáig javítsák ki a mulasztást, tartsanak megfelelő gyűlést és válasszák meg a képviselőiket.

A Szent Szinódus felszólítja a Szinódus azon tagjait, akik ezen az ülésen nem voltak jelen, hogy az Egyház java és egysége érdekében tartsák tiszteletben a Szinódus ezen határozatát, és a gőgöt félretéve hallják meg a testvéri egyházak és az Anyaegyház tanácsait, egyúttal pedig vegyenek részt a helyi zsinat előkészítésében, ami elengedhetetlen feltétele, hogy a csehországi és szlovákiai helyi egyház ne veszítse el az autokefalitását.

A Szent Szinódus határozatát Szimeon olomouc-brnói érsek, a Cseh Földek és Szlovákia Orthodox Egyháza metropolitai helytartója, Mihail prágai érsek és Izajás sumpekri püspök, az olomouc-brnói egyházmegye vikáriusa írta alá. A szlovákiai főpapok nem vettek részt az ülésen.

A Szent Szinódus határozata cseh nyelven a prágai egyházmegye oldalán olvasható.