Havi archívum: december, 2015

 Mihail prágai érsek körlevele

2015. december 23-án Mihail (Dandár) prágai érsek a papságnak és a híveknek címzett körlevélben magyarázza el, hogy miért nem ismerik el Rasztyisztláv eperjesi érsek cseh-szlovákiai metropolitává történt megválasztását a 2014. január 11-én Eperjesen… Bővebben…

Rasztyiszláv eperjesi érsek szakadároknak nevezte a csehországi főpapokat

Rasztyiszláv eperjesi érsek egyház főpapjaihoz, papjaihoz és világi hívőkhöz írt levelében visszautasítja, hogy a Szent Szinódus üléseként ismerje el a csehországi főpapok 2015. december 17-i prágai gyűlését. Ezen találkozójuk során a csehországi főpapok élükön Szimeon… Bővebben…

Vszevolod Csaplin nyilatkozott felmentéséről a Dozsgy televízióban

Csaplin atya elmondása szerint az egyházban nem akarják, hogy többféle vélemény legyen. „Régóta vitatkoztam a Szentséges Patriarchával az egyházi-állami kapcsolatok kérdéseiről és az egyházkormányzat kérdéseiről. Úgy gondolom, hogy az Egyháznak nyíltan kell beszélnie… Bővebben…

Felmentették tisztségéből Vszevolod Csaplin protoijerejt

A Moszkvai Patriarchátus Szent Szinódusának 2015. december 24-i ülésén a szinódusi intézmények átszervezéséről határoztak.  “A munka optimalizációja és a hatékonyság növelése, valamint a szinodális intézmények tevékenységében a párhuzamos folyamatok kizárása érdekében” a Szent… Bővebben…

Szergej Csapnyin: A birodalom Egyháza

Miért olyan erősek a proszovjet szimpátiák az Orosz Orthodox Egyházban? Kirill patriarcha a napokban személyesen rendelkezett arról, hogy Szergej Csapnyint bocsássák el a „Moszkvai Patriarchátus Folyóirata” felelős szerkesztői tisztségéből. Csapnyin egyúttal minden más… Bővebben…

Ülésezett a Cseh Földek és Szlovákia Orthodox Egyházának Szent Szinódusa – Prága, 2015.12.17.

A Szent Szinódus ülésén Szimeon olomouc-brnói érsek, metropolitai helytartó elnökölt. A Szinódus az Orthodox Egyház szent hagyományára és Szent Gorazd püspök örökségére, vagyis az egység és Igazság iránt vágyára hivatkozva határozott a csehországi… Bővebben…

«Oroszországban szemünk láttára hal meg az újságírás. Mind a világi, mind az egyházi»

Beszélgetés Szergej Csapnyinnal, a Moszkvai Patriarchátusból való elbocsájtásáról, a Moszkvai Patriarchátus hivatalos szőcsöveiről és az új pravoszláv ideológiáról A napokban Kirill patriarcha úgy rendelkezett, hogy nem megfelelő kijelentései miatt bocsássák el Szergej Csapnyint a… Bővebben…