Felmentették tisztségéből Jób telmesszoszi érseket

enthronisi_telmisou[1]A görög orthodoxia.info hivatalosan még meg nem erősített híradása szerint a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Szent Szinódusa 2015. november 28-i ülésén határozott Jób (Getcha) telmesszoszi érsek, a  Nyugat-Európai Orthodox Orosz Egyházközségek Érseksége („Nyugat-Európai Orosz Exarchátus”) elöljárójának felmentéséről. A volt érsek püspöki címét megtartva az Egyetemes Patriarchátus képviselője lesz az Egyházak Világtanácsa genfi irodájában.

A Nyugat-Európai Orthodox Orosz Egyházközségek Érseksége érseki helytartójává az új érsek megválasztásáig a Szent Szinódus Joann (Reneto) harioupoliszi püspököt, az Exarchátus vikárius püspökét nevezte ki.

Joann harioupoleoszi püspök

Joann harioupoleoszi püspök

Jób (Getcha) érsek az Exarchátus szabályzatának az egyházmegyés főpap megválasztására vonatkozó előírásai megsértésével került 2014. novemberében az Érsekség élére. Kormányzása idején az 1917-1918-as Moszkvai Zsinat határozatainak megfelelően a Nyugat-Európába menekült orosz emigránsok által alapított egyházszervezetre a szélsőséges klerikalizmus ideológiáját próbálta rákényszeríteni. Kormányzása alatt mélyült el a párizsi Szent Szergij Intézet, a legrégebbi nyugat-európai orthodox teológiai oktatási intézmény válsága, amely felfüggesztette az oktatási tevékenységét. Több pappal került nézeteltérésbe, különösen erős hajsza indult Christof Daluazio atya, a brüsszeli Szent Kozma és Damján templom elöljárója, az Orosz Keresztény Diákmozgalom lelkiatyja ellen, mely során a püspök menesztette az egyházmegyei bíróság teljes testületét és megvádolta az egyházmegyei hatóságokat a bírósági dokumentumok meghamisításával.

Az Exarchátusban kialakult súlyos konkfliktus visszhangot váltott ki a franciaországi egyházi sajtóban is, és árnyékot vetett az Egyetemes Patriarchátus reputációjára és tekintélyére. Jób érsek felmentése egy újabb fejezetet nyit az Érsekség hosszú évek óta tartó válsághelyzetében. Csak remélni lehet, hogy az Érsekség lehetőséget kap új vezetője nyugodt, szabad és tisztességes úton történő megválasztásához, amely elvezet a 2013. kezdete óta folyamatosan megsértett kánoni rend visszaállításához és helyreállítja a békét és a nyugalmat az egyházmegyében.

Forrás