Egyesülhet a két nem kanonikus joghatóság Ukrajnában

Szeptember 14-én a kijevi Szent Szophia templomban tervezik megtartani a két ukrajnai nem kanonikus (a kanonikus helyi egyházak által el nem ismert) ukrajnai egyház – a Kijevi Patriarchátus és az Ukrán Autokefál Egyház – közös zsinatát, melyen a két joghatóság kimondja az egyesülést.

Erről a döntést az egyeztető bizottság hozta meg a kijevi Szent Mihály monostorban tartott ülésén, június 8-án.

A két joghatóság közötti tárgyalások Metodij metropolita februári elhunyta után kezdődtek újra, miután Makarij metropolita személyében az Ukrán Autokefál Egyház új egyházfőt választott.

A Kijevi Patriarchátus és az Ukrán Autokefál Egyház az ukrajnai orthodoxok jelentős részét képviselik, de a világ helyi orthodox egyházai nem ismerik el őket kanonikus egyháznak. A két szakadár közösségben remélik, hogy egyházaik egyesülése lehetővé teszi, hogy az Egyetemes Patriarchátus elismerje őket kanonikus egyházként. Az egyesülési folyamatban nem vesz részt a legnagyobb ukrajnai orthodox egyházszervezet, a Moszkvai Patriarchátus joghatóságába tartozó Ukrán Orthodox Egyház.

Vendégek az óceánon túlról

A leendő egyházegyesülést kimondó dokumentumot alá fogják írni a Konstantinápolyi Patriarchátus kanadai és amerikai Ukrán Orthodox Egyházának elöljárói is. A most aláírt dokumentum hangsúlyozza, hogy az Egyetemes Patriarchátus e két főpapja részt vesz az őszi zsinaton.

„Ez egyesülés korábbi kísérleteitől eltérően, most a dialógusban hivatalos képviselőin keresztül részt vesz a Konstantinápolyi Patriarchátus is. Konstantinápoly bekapcsolódott a folyamatba. Ez annak jele, hogy a siker esetén a patriarchának meg lesz az alapja, hogy megtegye az általunk várt lépéseket” – nyilatkozta a BBC ukrán adásának a Kijevi Patriarchátus képviselője, Jevsztratij püspök.

A püspök megjegyezte, hogy Konstantinápoly képviselői nem ígértek semmit, azonban egyházukban azt várják, hogy az egyesülés kimondása után az egyetemes patriarcha elismerheti őket hely Ukrán Orthodox Egyházként. A főpap ugyanakkor elmondta, hogy tartanak a zsinat megtartásának megakadályozására irányuló kísérletektől.

„Figyelembe véve a korábbi tapasztalatot és a lehetséges külső hatásokat, melyek célja az egyesülés megakadályozása, ebben pedig érdekelt a politikai és egyházi Moszkva, nem zárom ki, hogy akadályok merülhetnek fel azzal szemben, hogy létrejöjjön az egyesítő zsinat”.

Az egyesülés feltételei

Az aláírt egyezmény szerint az egyesülést a 2015. szeptember 14-én összehívott zsinat mondja ki. A zsinat választja meg az egyesült egyház vezetőit és határozza meg a nevét. Az egyházfő megválasztásával kapcsolatban most két lehetőség van. Az első: az egyházfő a Kijevi Patriarchátus jelenlegi elöljárója Filaret lesz, míg Makarij metropolita a Szent Szinódus tagja lesz. Az Ukrán Autokefál Egyház javaslata szerint a zsinatnak több jelöltet meg kellene vizsgálnia és a zsinati küldötteknek kellene egyházfőt választaniuk. Nem állapodtak meg az egyesült egyház megnevezésében sem. A Kijevi Patriarchátus azt szorgalmazza, hogy megmaradjon az eddigi megnevezése, megengedve egyúttal, hogy az Autokefál Egyház korábbi egyházközségei megtarthassák korábbi megnevezésüket. Az Ukrán Autokefál Egyház képviselői azt javasolják, hogy az egyesült egyházuk megnevezése legyen: „Ukrán Autokefál Orthodox Egyház – Kijevi Patriarchátus”.

Jevsztratij püspök szerint az egyház megnevezésének megváltoztatása hatalmas adminisztratív problémával és költségekkel járna, ezért ragaszkodni fognak a „Kijevi Patriarchátus” megnevezés megőrzéséhez.

Ki fog dönteni?

Az előzetes számítások szerint a zsinaton a Kijevi Patriarchátus képviselői többségben lesznek az Autokefál Egyház képviselőivel szemben. A megállapodás szerint a zsinaton részt vesz minden püspök, valamint minden tizenöt egyházközség egy-egy képviselőt küld. A Kijevi Patriarchátusnak négyszer annyi egyházközsége van, mint az Autokefál Egyháznak. Az ukrajnai Kultuszminisztérium adatai szerint 2015. január 1-én a Kijevi Patriarchátusnak 4877, az Ukrán Autokefál Egyháznak 1225 egyházközsége volt.

A Moszkvai Patriarchátus Ukrán Orthodox Egyházának 12515 regisztrált egyházközsége van. A legutóbbi szociológiai felmérések szerint azonban a hívők számát tekintve a Kijevi Patriarchátus Ukrajna legnagyobb egyház. Áprilisban az ukránok 44%-a nevezte magát a Kijevi Patriarchátus tagjának és 21% a Moszvkai Patriarchátus tagjának. Az Ukrán Autokefál Egyház követőjének a lakosság 2% tartotta magát.

Forrás: Vitalij Cservonyenko, BBC, 2015. június 9.