Nagyszombati kánon – irmoszok

A Szent Háromság Szent Szergij Lavra kórusa énekel

1. óda

“Ki a tenger hullámával borította el egykor az üldöző zsarnokot, Azt földdel borítják el a megmentettek fiai; mi pedig mint ama szűzek énekeljünk az Úrnak, mert dicsőségesen megdicsőíttetett.”

3. óda

“Midőn a teremtés meglátott a Golgothán függeni Téged, ki az egész földet függesztetted szilárdan a vizek fölé, nagy rémület szállta meg és így kiáltott: Nincsen szent Terajtad kívül Uram.”

5. óda

“Meglátván Ézsaiás, a köztünk való isteni megjelenésed, be nem alkonyodó világosságát óh Krisztus, az éjszakából fölserkenve így kiáltott: Feltámadnak a holtak és fölkelnek a sírban lévők, és mindazok, kik a földben vannak, örvendeznek.”

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

9. óda

“Ne sirass Engem Anyám, a sírban látván Fiadat, kit méhedben mag nélkül fogantál; mert feltámadok és megdicsőülök, és mint Isten dicsőségben fölemelem azokat, kik hittel és szeretettel szüntelenül magasztalnak Téged.”