Sztálin népszerűsége – vadságunk és erkölcstelenségünk jele

MG_0303_-600x405-600x405[1]Az oroszországi lakosok egy harmada tisztelettel viszonyul Joszif Sztálin szovjet vezetőhöz, míg három évvel korábban a felmérést végző „Levada-Központ” adatai szerint csak a válaszolók 21%-a felelt így. Míg a 2000-es évek elején a Sztálin iránt negatívan viszonyulók voltak többségben, jelenleg a megkérdezettek többsége (39%) pozitívan értékeli a személyét. Közülük 30% érez tiszteletet, 7% – szimpátiát, 2% pedig csodálatot. Minden harmadik válaszoló közömbösen viszonyul Sztálin iránt. A felmérés eredményéről Kirill Kaleda protoijerejt, a butovó-i Oroszországi Újvértanúk és Hitvallók templom elöljáróját kérdeztük.

A válasz, hogy miért nőtt meg az elmúlt időben Sztálin személyiségének népszerűsége, a felszínen fekszik. Az elvégzett felmérések eredményeiből látszik. A viszonylag magasabb műveltséggel rendelkező válaszolók összességében negatívan viszonyulnak Sztálin személyisége iránt. Mivel a műveltségi szint csökken, növekszik a pozitív viszonyulás. Ez arról tanúskodik, hogy hazánkban rendkívül alacsony mind a műveltség, mind pedig a saját történelmünkre vonatkozó ismereteink szintje.

Feltételezem, hogy azon válaszolók jelentős részének, akik negatívan válaszoltak arra a kérdésre, hogy vannak-e olyan rokonai, akiket a sztálini kormányzat éveiben meghurcoltak, vagy nem tudnak erről, vagy nem is akarnak tudni róla. Nagyon jól tudjuk, hogy nem ritkán még a papok családjaiban is gondosan titkolták, hogy valamelyik rokont üldöztek és letartóztattak, nehogy ez elrontsa az életét azoknak, akik szabadlábon maradtak.

Sajnos elveszítettük a múlttal való kapcsolatot és nem érdeklődünk az elődeink iránt. Ez nyilvánvalóan vadságunkról és erkölcstelenségünkről tanúskodik, hogy Puskin szavaival szóljak, aki gyakran mondta: „az elődök iránti tiszteletlenség – a vadság és az erkölcstelenség első jele”.

Alacsony erkölcsi szintünk ad magyarázatot arra, hogy olyan sok pozitív válasz született arra a kérdésre, miszerint „Igazolhatók-e a nagy célokkal és a rövid időn belül elért eredményekkel azok az áldozatok, amiket a szovjet nép hozott a sztálini korszakban?”

A legfontosabb feladat tehát, hogy megelőzzük Sztálin tiszteletének terjedését. Ehhez közelmúltunk történetének becsületes kutatására és honfitársainkkal való megismertetésére van szükség.

Pravmir.ru