Havi archívum: április, 2015

Állambiztonságiak és csekisták emlékére építenek templomot Butovóban

Kirill, Moszkva és egész Oroszország patriarchája tartotta a 2001-ben kanonizált Fjodor Usakov admirális tiszteletére szentelendő templom alapkőletételét. A templomot a moszkvai Butovó negyedben építik fel a titkosszolgálatok és az állambiztonsági szolgálatok szolgálat közben életüket… Bővebben…

Bartholomeosz egyetemes patriarcha húsvéti üzenete

+ ВARTHOLOMEOSZ ISTEN KEGYELMÉBŐL KONSTANTINÁPOLY, ÚJ RÓMA ÉRSEKE ÉS EGYETEMES PATRIARCHA AZ EGYHÁZ TELJESSÉGÉNEK, ÁLDÁS, KEGYELEM ÉS BÉKE A DICSŐSÉGESEN FELTÁMADT KRISZTUSTÓL! Szeretett Szolgálótársaim és Gyermekeim az Úrban! Krisztus feltámadt! Most minden ortodox hívő örömmel ünnepli… Bővebben…

Főtisztelendő Arszeniosz, ausztriai metropolita, Magyarország exarchája húsvéti üzenete

Szeretett gyermekeim, Ismét a mi Urunk és Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus világot megváltó feltámadását ünnepeljük. Az emberiség történetének legfontosabb eseményét, amely begyógyította a sebet, amit a bűn ejtett, minket pedig megszabadított a… Bővebben…

“Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt!”

“Amikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja, és Szalome illatszereket vásároltak, s elmentek, hogy bebalzsamozzák. A hét első napján kora reggel, napkeltekor kimentek a sírhoz. Egymás közt így beszélgettek: „Ki fogja… Bővebben…

Antonij (Bloom) szurozsi metropolita szolgálata – 12. Evangélium olvasása (2001)

Nagyszombati kánon – irmoszok

A Szent Háromság Szent Szergij Lavra kórusa énekel 1. óda “Ki a tenger hullámával borította el egykor az üldöző zsarnokot, Azt földdel borítják el a megmentettek fiai; mi pedig mint ama szűzek énekeljünk… Bővebben…

Nagy Péntek – “Midőn a dicsőséges tanítványok”

“Midőn a dicsőséges tanítványok, a Vacsora tisztálkodásában megvilágosodtak, akkor a gonoszságos Júdás, a pénzéhség kínjától elvakult, és az igaztalan bíráknak elárult Téged, az igazságos Bírót. Lásd te pénznek szerelmese azt, aki ezért kötéllel… Bővebben…

Nagyheti és húsvéti istentiszteletek a budapesti orosz templomban – Lendvay utca

Radonyezsi Szent Szergij orosz orthodox egyházközség Bp. VI. ker. Lendvay u. 26. Április 7. Kedd, 10:00 – Örömhírvétel – Szent Liturgia Április 9. Csütörtök, 10:00 – Nagy Csütörtök. Az Utolsó Vacsora emlékezete. Nagy Szent… Bővebben…

Nagy Hétfő

“Urunk, tökéletességre nevelve a tanítványaidat, azt mondottad nekik, hogy ne hasonuljanak a pogányokhoz, és ne akarjanak uralkodni a kisebbek fölött. Ne így legyen közöttetek, az Én tanítványaim közt, hiszen Én is önszántamból vagyok… Bővebben…

Nagyheti és húsvéti szertartások a Szent Hierotheosz és Szent István kápolnában

A Konstantinápolyi Patriarchátus Magyarországi Exarchátusa Szent Hierotheosz és Szent István kápolna (1053, Bp., Váci utca 55. I.em. 1.) Nagyheti és húsvéti szertartások Április 5. Virágvasárnap 18:00 – A Vőlegény szolgálata * * *… Bővebben…