Paisziosz sztarec szentté avatása

Az Egyetemes Patriarchátus Szent Szinódusa 2015. január 13-i ülésén Paisziosz sztarecet, az ismert görögországi lelkiatyát, megdicsőítette a szentek karában.

Szenthegyi Szent Paisziosz (gör. Παΐσιος Αγιορείτης), világi nevén Arszéniosz Eznepidisz, 1924. július 25-én született. Ács mesterséget tanult, majd a katonai szolgálat után a Szent Hegyre ment. 1954-ben az Eszfigmenu monostorban nyírták szerzetessé Averkiosz néven. Különféle szolgálatokat látott el és segítette a többi testvér munkáját. Averkiosz szüntelen imádkozott, de igyekezett, hogy ezt környezete ne vegye észre. Szeretett elfoglaltsága volt a szentek életírásainak olvasása. 1954-ben Averkiosz atya lelkiatyja tanácsára átment a Philotheou monostorba, ahol az erényeiről ismert Szimeon atya tanítványa lett. 1956-ban Szimeon atya nyírta fel Paisziosz néven nagyfogadalmas szerzetessé. 1962-ben Paisziosz atya a Sínai-hegyi Szent Katalin monostorba ment. Ott sokat dolgozott, majd az így keresett pénzből élelmiszert vett, amit a szegény beduinok között szétosztott, akik nagy szeretettel hálálták meg a segítségét. 1964-ben visszatért az Áthosz-hegyre. 1966-ban megbetegedett és tüdeje nagy részét elveszítette. A sztarecet fokozatosan egyre több ember kereste fel. Nap mint nap, reggeltől estig fogadta a vendégeit, tanácsot adott, vigasztalt, segített az embereknek a problémiák megoldásában. A hosszá fordulók lelkében hitet, reményt és Isten iránti szeretetet ébresztett. 1994. július 12-én adta át szent lelkét az Úrnak. Az általa Thesszaloniki környékén, Szurotiban alapított Theológus Szent János monostorban temették el. Sírja az orthodox hívők zarándokhelyévé vált.

Szentéletű Paisziosz atya, könyörögj értünk az Úrhoz!