Orosz Karácsony Budapesten

“Isten végtelen, felfoghatatlan Fia eljön hozzánk, emberré válik, felveszi a korlátolt testet, magára veszi e világ minden súlyát és fájdalmát.

Christ13

A legfontosabb ezen üdvös eseményben az, hogy Krisztus eljövetelével mindannyian lehetőséget kaptunk Isten megismerésére. Nem csak a világot irányító és tőlünk végtelenül távoli Teremtőként, hanem mint olyan Úrként, aki magára vette emberi természetünket, hogy megszabadítson minket a haláltól és az enyészettől. Isten Fiúként jön a világba, hogy tudatosodjon bennünk: a Mennyei Atya gyermekei vagyunk. Emberfiaként születik, hogy bennünket Isten fiaivá tegyen. Születése által mindannyian megkapjuk ezt a lehetőséget.”

(Kádár Iván atya, budapesti orosz parochus)

?????????????Forrás