Ismert Istenszülő ima egy III. századi kopt kéziratban

Egyiptomi régészek Alexandria közelében megtalálták az „A Te könyörületedhez folyamodunk, Istennek Szülője” imádság szövegét tartalmazó legrégibb kéziratot – adja hírül az Antokhiai Orthodox Egyház sajtóközpontja.

A kutatók szerint a III. századra datálható kopt papirusz a legkorábbi írásos tanúbizonyság arról, hogy az első század keresztényei imákkal fordultak a szentekhez, köztük a Tisztaságos Szűz Máriához.

A kézirat szövege tartalmazza a napjainkban is ismert (az imakönyvekben a reggeli imádságok között található) és az egyházi istentiszteletek során népénekként gyakran elhangzó imádságot. Az antiokhiai egyházi sajtóközpont arab és görög nyelven is idézi a kéziraton található szöveget:

„A Te könyörületedhez folyamodunk, Istennek Szülője, ne feledkezz meg esedezéseinkről nyomorúságunkban, hanem szabadíts meg minket a veszedelmektől, egyedülvaló Tiszta, egyedülvaló Áldott!”

Az ismert ima Dmitrij Bortnyjanszkij feldolgozásában, a dallam az elmúlt két évszázadban népénekké vált az orosz hagyományú egyházi közegben, de ismerik a Balkánon is

A tudósok hangsúlyozzák, hogy az egyházi hagyomány nagy pontossággal és különösebb változások nélkül őrizte meg az ókeresztény kor imádságait. A régészek szerint a most megtalált kézirat fényt vet az óegyház liturgikus gyakorlatára is és cáfolja azokat a szkeptikus feltételezéseket, melyek kétségbe vonták a szenteket, köztük az Istenszülőt megszólító imádságok létezését a kereszténység első századaiban, „jóval későbbi hagyománynak”, „újításnak” nevezve azokat.

Sedmitza.ru