“Dicsőség a magasságban Istennek!” – Doxológia és az ünnepi tropárion

Doxológia és az ünnepi tropárion. A Nagyboldogasszony Kijevi Barlangkolostor kórusa énekel (részlet az ünnepi Hajnali Istentiszteletből)

 

Dicsőség Néked, aki megmutattad nekünk a világosságot!
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békeség, az emberek között jóakarat. Magasztalunk Téged, áldunk Téged, hódolunk Néked, dicsőítünk Téged, hálát adunk Néked a Te nagy dicsőségedért. Urunk Királyunk, mennyei Istenünk, mindenható Atyánk, egyszülött Fiú, Jézus Krisztus Urunk és Szent Lélek. Urunk Istenünk, Istennek Báránya, az Atyának Fia, aki elveszed a világ bűnét! Irgalmazz nekünk, aki elveszed a világ bűnét. Fogadd a mi könyörgésünket, ki ülsz az Atyának jobbján, és irgalmazz nekünk. Mert egyedül Te vagy szent, egyedül Te vagy Úr, Jézus Krisztus, az Atya Isten dicsőségére. Ámin. Minden nap áldalak Téged, és dicsérem a Te nevedet minden időkben és mindörökön örökké. Méltass minket, Urunk, hogy ezen a napon büntetlenül maradhassunk meg. Áldott vagy, Urunk, atyáinknak Istene, és dicséretes és dicsőített a Te neved mindörökké. Ámin. Legyen, Urunk, a Te irgalmad mirajtunk, amiképen bíztunk Tebenned. Áldott vagy, Uram, taníts meg engem a Te igazságaidra. (3-szor) Urunk, menedékünk voltál nemzedékről nemzedékre. Én mondám: Uram, irgalmazz nékem, gyógyítsd meg az én lelkemet, mert vétkeztem Ellened. Uram, Hozzád menekedtem, taníts meg cselekedni a Te akaratodat, mert Te vagy az én Istenem. Mert Nálad van az élet forrása; a Te világosságodban látjuk meg a Világosságot. Áraszd a Te irgalmadat azokra, kik ismernek Téged. Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk. (3-szor) Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökön örökké. Ámin. Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk. Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk.

Tropárion, 1. hang:

Szülésben a szűzességet megőrizted, elhunytodban a világot el nem hagytad, Istennek Szülője. Az Élethez költöztél át, mert Anyja vagy az Életnek, és közbenjárásaiddal megmented a haláltól a mi lelkünket.