Onufrij metropolitát választották meg az Ukrán Egyház elöljárójává

79107.bA Moszkvai Patriarchátus joghatóságába tartozó Ukrán Orthodox Egyház ma ülésező Főpapi Zsinata Onufrij (Berezovszkij) csernovici és bukovinai metropolitát, a kijevi metropolitai szentszék helytartóját választotta meg az Ukrán Orthodox Egyház új elöljárójává, Kijev és egész Ukrajna metropolitájává.

Onufrij metropolita (Berezovszkij Oreszt Vlagyimirovics) 1944. november 5-én született a Csernovic környéki Koritnoje faluban, papi családban. 1964-ben elvégezte a Csernovici Technikumot, majd egy építővállalatnál dolgozott. 1966-ban vették fel a Csernovici Egyetem Általános Műszaki Karára. 1969-ben egyetemi tanulmányait félbehagyva a Moszkvai Teológiai Akadémiára jelentkezett. 1970-ben novícius lett a moszkvai Szent Háromság Szent Szergij Lavrában. 1971. májusában szerzetessé nyírták, majd diakónussá, 1972 májusában pedig pappá szentelték. 1980-ban igumen rangot kapott. 1984-től a Moszkva-megyei Lukino falu templomának parochusa. 1985-től a Szent Háromság Lavra esperese. 1986-ban archimandrita rangot kapott. 1988-ban végezte el a Moszkvai Teológiai Akadémiát és a „teológia kandidátusa” címet kapta. 1988-ban a Pocsajevi Nagyboldogasszony Lavra elöljárójává nevezik ki. 1990. december 9-én szentelték csernovici és bukovinai püspökké a kijevi Szent Vlagyimir székesegyházban. 1992. január 22-én visszautasította az Ukrán Orthodox Egyház főpapi gyűlésének II. Alekszij patriarchához intézett levelének aláírását, amelyben egyes ukrajnai főpapok, élükön Filaret (Gyenyiszenkó) kijevi metropolitával, autokefalitást kértek az ukrajnai orthodox egyháznak. Január 23-án Filaret metropolita az Ivano-Frankovszki egyházmegyébe helyezte át. 1992. április 7-én (az autokefalista szakadás után) visszakapta a bukovinai egyházmegyét.1994-ben érseki címet kapott és az Ukrán Orthodox Egyház Szent Szinódusának állandó tagjává választották. 2000-ben kapott metropolitai címet. 2014. februárjában Onufrij metropolitát választották meg a tisztségét már ellátni képtelen, súlyosan beteg Vlagyimir kijevi metropolita helytartójává.