A Külföldi Orosz Egyház hagyományos Szent Vlagyimir napi ünnepsége

stvlads.lg3[1]Július 26-27-én tartották Jacksonban (NJ), a Külföldi Orosz Orthodox Egyház által közadakozásból a Kijevi Rusz megkeresztelése 1000. évfordulójára épített (1988) emléktemplomban a hagyományos Szent Vlagyimir napi ünnepségeket. A Kijevi Rusz megkeresztelője és a keresztény keleti szláv államiság megalapítója emlékére tartott ünnepségeket Főtisztelendő Hilarion, Kelet-Amerikai és New York-i metropolita, a Külföldi Orosz Orthodox Egyház elöljárója vezette.

Az ünnep előestéjén a hívők Virrasztó Istentiszteleten vettek részt. A Szent Liturgia végén Valerij Lukjanov atya tartott prédikációt. Beszédében röviden vázolta azt az állameszmét, amelynek megvalósítására Vlagyimir fejedelem törekedett. Hatalma nem volt despotikus vagy agresszív, kimondottan a keresztény erények testesültek meg benne. Szent Vlagyimirt jóság, becsületesség, egyenesség, igazságosság, a szegények szeretete és segítése, az Istenbe vetett mély hit és az Isten és ember, egész megkeresztelt népe iránti szeretet jellemezte.

stvlads.lg[1]

“Mindannyian Vlagyimir fejedelem örökösei vagyunk és mindannyiunknak “szép nappá” kell válnunk. Azt mondják: lehetséges ez? Nagyon is lehetséges. Szeretettel és jósággal kell önmagunkat megnemesítenünk, ahogy azt első vezetőnk, Vlagyimir nagyfejedelem kívánta. Ma mindannyan az eseményekkel gondterhelt világ részei vagyunk. Nézzük meg, mi zajlik majdnem minden országban: az emberek el vannak telve keserűséggel, félelemmel. Amerika is az erkölcsi agónia krízisét éli át. Mi orthodoxok érezzük ezt, tudatosítjuk és felelősek vagyunk ezért…

Hogyan nemesíthetjük magunknat napjainkban? Csak a szeretet és a jóság, a jóság és a szeretet által…”

Forrás