Elhunyt Vlagyimir kijevi metropolita

Július 5-én szombaton reggel 6 órakor a keresztény alázattal és türelemmel viselt hosszú és súlyos betegsége után elhunyt Őboldogsága Vlagyimir, Kijev és egész Ukrajna metropolitája. Legyen örök emléke!

img_5674[1]

“Szentek között nyugosztald, Krisztus, a Te szolgádnak lelkét, ahol nincs fájdalom, sem bánat, sem sóhajtás, hanem örökkévaló élet.”

Őboldogsága, Vlagyimir metropolita (világi nevén Szabodan Viktor Markijánovics) 1935. november 23-án született a Hmelnyick-megyei Markovci faluban (Ukrajna) paraszti családban. Kilencéves korától segédkezett szülőfaluja Szent Mihály Arkangyal templomában. A középiskola elvégzése után elvégezte az Ogyesszai Teológiai Szemináriumot. 1958-ban felvételt nyert a Leningrádi Teológiai Akadémiára (1962). 1962-ben Borisz (Vik) ogyesszai metropolita diakónussá, majd pappá szentelte. Az ogyesszai szeminárium tanára lett, egyúttal pedig az Ogyesszai Egyházmegye titkáraként is szolgált.  1962-ben nyírták szerzetessé, Szent Vlagyimir kijevi fejedelem tiszteletére kapta szerzetesi nevét. 1965-ben archimandrita rangban az Ogyesszai Teológiai Szeminárium rektora. 1966-ban kinevezték a Jeruzsálemi Orosz Egyházi Misszió helyettes vezetőjévé. Ugyanebben az évben szentelték püspökké és a Moszkvai Patriarchátus képviselője lett az Egyházak Világtanácsa mellett. 1968-től perejaszlav-hmelnyickiji püspökként a kijevi egyházmegye vikáriusa. 1969-től csernyigovi püspök. 1970-1973 között az „Orthodox Hírmondó” központi egyházi újság felelős szerkesztője. 1973-tól a Moszkvai Teológiai Akadémia és Szeminárium rektora. 1979-ben védte meg magiszteri disszertációját a Moszkvai Teológiai Akadémián. Témája: „Ekkleziológia a szent atyák teológiájában”. 1982-től metropolita rangban a Rosztovi és Novocserkasszki Egyházmegyét vezeti. 1984-től a moszkvai patriarcha nyugat-európai exarchája. 1987-től a Moszkvai Patriarchátus hivatalvezetője és a Szent Szinódus tagja. 1992. május 27-én az Ukrán Orthodox Egyház Főpapi Zsinata Kijev és egész Ukrajna metropolitájává, az Ukrán Orthodox Egyház elöljárójává választotta.