100 éve született Antonij (Bloom) szurozsi metropolita

File0051[1]Andrej Boriszovics Bloom 1914. június 6/19-én született a svájci Lausanne városban a cári kormány diplomatájának családjában (apja családjának skót gyökerei vannak, anyai ágon rokonságban állt Alekszander Szkrjabin zeneszerzővel). Gyermekkorát Perzsiában töltötte, ahol apja kozulként szolgált. Az oroszországi forradalom után a család emigrált. Néhány évig ide-oda csapódtak Európában, majd 1923-ban Párizsban telepedtek le.

Andrej 14 éves korában olvasta el az Evangéliumot és tért meg Krisztushoz. Aktív tagja volt az Orosz Keresztény Diákmozgalomnak. A párizsi Három Szent Főpap egyházközség (Moszkvai Patriarchátus) tagja volt.

1931-ben felolvasóvá nyírták. A középiskola elvégzése után elvégezte a Sorbonne Orvostudományi Karát (1938).

1939. szeptember 10-én titokban szerzetesi fogadalmat tett, majd tábori sebészként a frontra ment (1939-1940), ezután orvosként dolgozott Párizsban. Franciaország német megszállása idején részt vett a Francia Ellenállásban, az antifasiszta földalatti mozgalom orvosa volt.

1943. április 17-én nyírták fel szerzetessé Antonij néven Barlangkolostori Szent Antal tiszteletére. Felnyírását a Három Szent Főpap templom elöljárója és lelkiatyja, Afanaszij (Nyecsajev) archimandrita végezte.

1948. október 27-ig orvosként dolgozott. Ekkor Szerafim (Lukjánov) metropolita szerzetesdiakónussá szentelte.

1948. november 14-én Szerafim metropolita pappá szentelte és Nagy Britanniába küldte az anglikán-orthodox Szent Albán és Szentéletű Szergij Társaság lelki vezetőjeként (1948-1950).

1950. szeptember 1-től a londoni Szent Fülöp apostol és Szent Szergij templom elöljárója. 1954-ben igumeni, 1956-ban archimandrita címet kapott. Ugyanezen évben nevezték ki a londoni Istenszülő Elszenderedése és Mindszentek templom elöljárójává. E templom vált később a Szurozsi (Nagy Britanniai) Egyházmegye székesegyházává.

1957. november 30-án Nyikoláj (Jerjomin) klisini érsek és Jakovosz (Virvosz) apameiai püspök, az Egyetemes Patriarchátus nyugat-európai exarchája szentelte szergijevi püspökké, a Moszkvai Patriarchátus Nyugat-Európai Exarchátusa londoni székhelyű vikárius püspökévé.

1962-ben érseki rangra emelték és megbízták a Moszkvai Patriarchátus nagy britanniai és írországi egyházközségeit számára megalapított Szurozsi Egyházmegye vezetésével. Prédikációi és szolgálata nyomán angolok sokasága ismerte meg az Orthodoxiát.

1965-ben metropolita rangban a moszkvai patriarcha Nyugat-Európai exarchájává nevezték ki. Részt vett az 1971-es moszkvai Helyi Zsinaton. 1972-1973-ban előadásokat tartott a Cambridge-i Egyetemen.

1983-ban a Moszkvai Teológiai Akadémia Tudományos Tanácsa a teológiai munkássága és az 1948-tól rendszeresen megjelenő igehirdetéseiért a teológiai tudományok honoris causa doktorává avatta. Gyakran szólalt meg a BBC rádió és televizió műsoraiban. Többször járt a Szovjetunióban, ahol előadásokat tartott, a hívekkel magánlakásokban találkozott.

Az 1990-es Helyi Zsinaton jelölték a moszkvai patriarchai szentszékbe, de jelölését a Zsinaton elnöklő Filaret (Gyenyiszenkó) kijevi metropolita visszautasította, mivel az érvényes egyházi szabályzat szerint a patriarchai tisztséget csak szovjet állampolgárok tölthették be.

2311-600x450[1]Nagy Britanniai szolgálatának évei során a kicsiny londoni egyházközség alapján egy egész egyházmegye jött létre. Rendszeresen járta az egyházközségeket, előadásokat tartott. Az Szurzsi Egyházmegye Antonij metropolita idején az egyházmegye életében széles körben vettek részt a hívek: az egyházközségek éves egyházközségi gyűlést, az egyházmegye évente egyházmegyei konferenciát és papi gyűlést tartott.

Életének utolsó éveit személyes konfliktusok keserítették meg, különösen Hilarion (Alfejev) püspök tevékenységével és Basil (Osborn) püspökkel való konfliktusával kapcsolatban.

2003. elején megműtötték, ezért február 1-én lemondott tisztésgéről. 2003. augusztus 4-én hunyt el egy londoni hospisban. Temetését a londoni székesegyházban Filaret (Vahromejev) akkori minszki metropolita, Grigoriosz thiatirai érsek (Egyetemes Patriarchátus), Anatolij (Kuznyecov) kercseni érsek, Innokentyij (Vasziljev) korszuni érsek és Basil (Osborn) szergijevi püspök, valamint a Szurozsi Egyházmegye, az angliai görög és szerb papság és a nyugati európai orthodox egyházakből érkezett számos vendégpap végezte. A londoni Brompton temetőben temették el.