Pünkösd

Engedjük, hogy az isteni tűz a mi érzékeinket is hassa át azzal az erővel, amelynek birtokába kerültek az apostolok is ezen a napon. Hagyjuk, hogy égessen el mindent, ami gátol bennünket abban, hogy Istenhez közelebb juthassunk. Ekkor lesz teljes, ekkor lesz értelme részt vennünk a pünkösdi istentiszteleteken, amikor a térdhajtási imák során megvalljuk gyöngeségeinket, és elismerjük, hogy más istent nem tudunk szolgálni, egyedül csak az igaz és mindenható Urunkat és Teremtőnket, Akinek a Fiúval és a Szentlélekkel együtt tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Ámin.

A Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. – Jn 14,26.

Krisztus csalhatatlan ígérete mindannyiunk számára szól, aki elismerjük Őt Urunknak és Megváltónknak. A Szentlélek, ha felkészülve várjuk, megtisztulva testben és lélekben, minden ember számára megmutatja a helyes utat, amely elvezet bennünket a szentek közösségébe, nem kevesebb dicsőséggel, a szentekhez hasonlóan, mint ahogyan annak tanúi voltak tíz nappal ezelőtt az apostolok és a Istenszülő Szűz az Olajfák hegyén.

Ma a Szentlélek kegyelme gyűjt bennünket össze, hogy mindannyian tanúi legyünk ama nagy eseménynek, amely Dávid városában történt ama napokban. Ne csupán szemlélői legyünk Isten nagy csodáinak, de tevékeny résztvevői is, hogy bennünket is elárasszon az a fentről jövő tűz ereje, amelyre a mindennapokban nagy szükségünk van ahhoz, hogy Isten parancsainak teljesítői és ne csak ismerői legyünk.

Engedjük, hogy az isteni tűz a mi érzékeinket is hassa át azzal…

View original post 74 további szó