“Jertek népek, hódoljunk a háromtulajdonságú Istenségnek”

“Jertek népek, hódoljunk a háromtulajdonságú Istenségnek: a Fiúnak az Atyában, együtt a Szent Lélekkel. Mert az Atya időtelenül szülte a Fiút, aki Vele együtt örökkévaló és együtt uralkodó. És a Szent Lélek is az Atyában volt, együtt dicsőíttetve a Fiúval. Egy Hatalom, egy Lényeg, egy Istenség, akinek hódolva mindnyájan így szóljunk: Szent Isten, aki a mindenséget a Fiú által, a Szent Lélek közreműködésével teremtetted; Szent Hatalmas, aki által megismertük az Atyát, és ki által a Szent Lélek alászállott a világra; Szent Halhatatlan, Vigasztaló Lélek, aki az Atyától eredsz és a Fiún nyugszol. Szent Háromság, dicsőség Néked.” (Pünkösd vasárnap, “Most és mindenkor” az “Uram, Tehozzád kiáltottam” után, 8. hang).