Elhunyt György archimandrita

György archimandrita (1974-2014 között az áthosz-hegyi Grigoriat monostor igumenje)

György archimandrita (1974-2014 között az áthosz-hegyi Grigoriat monostor igumenje)

A mai napon, a Szent Háromság vasárnapján hunyt el Georgiosz (György) Kapszanisz archimandrita, az áthosz-hegyi Grigorioat monostor igumenje (1974-2014). Györtgy archimandrita ismert teológus és egyházi ember volt. A tudományos pályáról lemondva lett szerzetes és komoly szerepe volt az áthoszi szerzetesi élet XX. századi megújításában.

Képek György archimandrita temetéséről, Áthosz-hegy

1969-ben végzett az Athéni Egyetem Teológiai Karán, ahol disszertációjának témája az “Egyház lelkipásztori gondoskodása a foglyokról”. Ezután az egyetemen oktatott a Pasztorális Teológia tanszéken. 1972-ben nyírták szerzetessé a Lendeli Istenszülő Elszenderedése monostorban, majd ugyanebben az évben diakónussá és presbiterré szentelték. Hamarosan archimandrite rangot kapott.

1972 és 1974 között az éviai (Εὔβοια) Szent György monostorban élt, ahonnan 1974. július 8-án hat testvérével együtt az Áthoszra ment. Néhány nappal később meghívták őket a Grigoriat monostorba. 1974. július 26-án választották meg e monostor igumenjévé, és kezdték II. György igumennek nevezni (I. György igumen 1916-1924 között volt a monostor elöljárója).

Igumeni szolgálata idején György atya aktív kiadói tevékenységet folytatott. 1976-ban jelent meg a “lelkipásztori szolgálat a szent kánonok szerint” c. műve. 1977-1979 között a monostor történelmét kutatta, melynek eredményeit 1979-ben publikálta. Kutatási eredményei szerint a monostor alapítója Új Szent Gergely, Sínai Szent Gergely tanítványa volt. Ez az álláspont a XXI. század elejére általánosan elfogadottá vált. Nyugalomba vonulása idején a monostorában 65 szerzetes élt.

eldergeorgios[1]Az 1970-es évektől a testvérek aktív missziós tevékenységet folytattak Afrikában (Zairében, a későbbi Kongóban). Fontos szerepe volt a misszió létrejöttében Paisziosz atyának, a misszió vezetője pedig Kozmasz szerzetes volt. A kongói misszió fiúinternátust tartott fent, 55 egyházközséget alapított és kb. 1500 bennszülöttet kereszteltek meg; azután, hogy 1989. január 27-én Kozmasz atya gépkocsibalesetben elhunyt, a missziót Meletiosz atya folytatta.

1996 után György archimandrita több könyvet is megjelentetett. Ekkor indult a „Szent Gergely” évkönyv, amelyben az igumen igehirdetéseit, történelmi és hagiográfiai kutatásait, valamint az ökumenizmussal, a globalizációval stb. kapcsolatos írásait jelentették meg. Ebben az évben jelent meg az Áthosz hegyen az „Orthodox hitünk és a jehovisták tévedései” c. könyve.

1997-ben jelent meg az „Isten kegyelme megismerésének tapasztalata” c. könyv. 1998-ban jelent meg az „Orthodoxia és humanizmus – orthodoxia és pápizmus”, a „Krisztus Keresztje és jelentősége életünkben”, az „Úr imádsága”, az „Orthodox szerzetesség és a Szent Hegy” c. könyvei. 1998-ban „Palamasz Szent Gergely lelkipásztori művei” címmel előadást tartott a „Palamasz Szent Gergely a történelemben és a jelenben” c. nemzetközi konferencián.

1999-ben jelent meg az „Ekkleziológia és pasztoráció” c. műve (magyarul „Az emberi élet célja az átistenülés”). 2007-ben élesen kritizálta az orthodox-római katolikus nemzetközi teológiai vegyesbizottság által elfogadott ravennai dokumentumot. Életének utolsó éveiben prédikációiban többször visszatért az orthodox-katolikus dialógus kérdéséhez. 2008-ban jelentette meg a „Az Orthodox és a Római Katolikus Egyházak Vatikán által előkészített egyesítése” c. cikket. Ebben a Róma központú ökumenizmus problémájával foglalkozik, melynek célja az ún. népi ökumenizmus mozgalma útján hozza létre az egyházegyesítést a római pápa fősége alatt. Ugyanezen év őszén jelent meg az „Unió: a pápaközpontú ökumenizmus módszere” c. cikke.

György archimandrita 2014. február 13-án mondott le igumeni tisztségéről, valószínűleg egészségi állapota miatt. Utóda Krisztodulosz (Ageloglu) archimandrita lett.

Legyen örök emléke!