“Hallgasson most minden halandó test” – Nagyszombat

Hallgasson most minden halandó test, félelemmel és rettegéssel álljon, és semmi földi dolgot ne forgasson elméjében; mert a királyok Királya és az uralkodók Uralkodója jő, hogy feláldoztassék és eledelül adassék a hivőknek.

Előtte az angyalok seregei járnak, minden Fejedelemségekkel és Hatalmakkal, a sokszemű Kerubok és hatszárnyú Szeráfok, szemüket takarva és dicséretüket kiáltva: Alliluia, Alliluia, Alliluia.