A nemeslelkű József

А nemeslelkű József, levéve а keresztfáról szeplőtelen testedet, tiszta gyolccsal és illatokkal beborítván azt, és eltemetvén új sírba helyezte еl.

Dicsőség… Midőn leszállottál а halálba, Halhatatlan Élet, megölted а poklot az Istenség villámával, midőn pedig а halottakat а föld mélyéből feltámasztottad, minden Mennyei Hatalmak így kiáltottak: Élеtetadó Krisztus Istenünk, dicsőség Néked.

Most és mindenkor… А kenetvivő asszonyokhoz, így szólott а sírhoz szállott angyal: Halottaknak valók а kenetek, Krisztus pedig az enyészettől idegennek bizonyult.

A párizsi Radonyezsi Szent Szergij templom (“Szergijevszkoje Podvorje”) kórusa. 1940-es évek. Karnagy: Mihail Oszorgin

* * *

A Szent Katalin Puszta férfimonostor kórusa (Oroszország, 1990-2000-es évek)