Nem Egyetemes Zsinatot hívtak össze 2016-ra

A Moszkvai Patriarchátus Szent Szinódusa Információs Osztályának vezetője, Vlagyimir Legojda március 12-én az „Interfax-religia” portálnak adott interjújában az orthodox helyi egyházak elöljáróinak és képviselőinek tanácskozása eredményeiről beszélt. Emlékeztetett arra, hogy a résztvevőknek sikerült egységes álláspontot kialakítaniuk az Összorthodox Zsinat 2016 tavaszi összehívásával kapcsolatban. Legojda beszélt a Zsinat előkészítésének további szakaszairól: „Idén ősszel kezdi meg munkáját a speciális Orthodox-közi Bizottság, amelyben minden autokefál egyházat egy főpap és egy tanácsadó képvisel… A jövő év tavaszára a bizottság előkészíti a talajt az Összorthodox Zsinatelőkészítő Tanácskozás megnyitásához. Ennek kell egyeztetnie az utolsó döntést igénylő kérdéseket és az Összorthodox Zsinathoz vezető út befejező szakasza lesz”.

A Moszkvai Patriarchátus hivatalnoka elmondta, hogy a helyi egyházak végül a konszenzus elvét fogadták el a Zsinaton hozandó döntések meghozatalának módjaként.

Azzal kapcsolatban, hogy az újságírók és őket követve sok hívő is a leendő „Nyolcadik Egyetemes Zsinatról” beszél, melyhez az orthodox egyházi közegben évszázadokra visszanyúló eszkatologikus várakozások kapcsolódnak, Vlagyimir Legojda hangsúlyozta, hogy a Zsinat „a Szent és Nagy Zsinat nevet viseli, néha pedig Összorthodoxnak nevezik. Egyetemesnek nevezni nem szokás és nem korrekt. Az utolsó Egyetemes Zsinatot 787-ben hívták össze, Niceában ülésezett és azóta ilyen zsinatokat nem tartottak. Az 1054-es skizma után Nyugaton továbbra is tartottak Zsinatokat, melyeket ott „egyetemesnek” neveztek. Ugyanakkor Keleten ezeket nem ismerték el ilyeneknek”.

Forrás