Összorthodox Szent Liturgia a Phanarban az Orthodoxia Vasárnapján

2014. március 9-én a Nagyböjt első vasárnapján, az Orthodoxia Győzelme ünnepén a helyi orthodox egyházak elöljárói Őszentsége I. Bartholomaiosz egyetemes patriarcha vezetésével Szent Liturgiát végeztek az isztambuli Phanar-negyedben, a konstantinápolyi patriarchák rezidenciájának Szent György patriarchai székesegyházában. A Liturgia előtti Hajnali Istentisztelet Irinej szerb patriarcha vezette.

20140309-PAL_3285-1200

“Krisztus a világ teremtője és megváltója. Ő a feje a testnek, az Egyháznak. Ő a kezdet, elsőszülött a holtak közül, hogy Övé legyen az elsőség mindenben.” (Kol. 1, 13-18)

A Szent Liturgián Bartholomaiosz patriarchával együtt szolgált II. Theodorosz alexandriai pápa és patriarcha, III. Theophilosz jeruzsálemi patriarcha, Kirill Moszkva és egész Oroszország patriarchája, II. Illés egész Grúzia katholikosz-patriarchája, Irinej szerb patriarcha, Dániel román patriarcha, Neofit bolgár patriarcha, II. Krizosztomosz Új Jusztiniána és egész Ciprus érseke, Jeronimosz Athén és egész Görögország érseke, Anasztásziosz Tirana és egész Albánia érseke és Szavva Varsó és egész Lengyelország metropolitája.

A templomban imádkoztak a helyi orthodox egyházak képviseletében összegyűlt főpapok és nagy számú hívek és zarándokok. Az imádkozók között volt II. Simeon bolgár cár valamint a törökországi diplomáciai testület képviselői.

Az istentisztelet görög, egyházi szláv, grúz, szerb, arab, román és albán nyelveken végezték. Az Evangélium után a kathedráról felolvasták a Helyi Egyházak Elöljárói gyűlésének a hívekhez írt körlevelét.

A 2014. március 6-9-i tanácskozás határozatait és a körlevelet a tanácskozáson részt vevő egyházfők írták alá. A tanácskozás az Orthodox Egyház Szent és Nagy Zsinata összehívásával kapcsolatban egy sor kérdésben döntést hozott.

Megállapodtak, hogy a Zsinat és előkészítése különböző szakaszain a döntéshozatal elve a konszenzus lesz. A Zsinat elnöke az egyetemes patriarcha lesz, a helyi egyházak elöljárói pedig tőle jobbra és balra helyezkednek majd el. A Zsinaton minden autokefál egyházat az elöljárója és legfeljebb 24 püspök fogja képviselni, azon egyházakat pedig, ahol a püspökök száma nem éri el a 24 főt, az elöljáró és az adott egyház összes püspöke képviseli majd. Minden autokefál egyház egy szavazattal rendelkezik.

A Helyi Egyházak Elöljárói tanácskozásukon arról is határoztak, hogy létrehoznak egy különleges Orthodox-közi Bizottságot, amelybe mindegyik autokefál egyház egy főpapot és egy tanácsadót delegál. E Bizottság feladata lesz a zsinatelőtti folyamat során előkészített dokumentumok felülvizsgálata és az olyan témákban már elfogadott dokumentumok szükség szerinti szerkesztése, mint az „egyházi naptár”, a „házasság akadályai”, „a böjt jelentősége és annak megtartása napjainkban2.

2015 első felében ül össze a Zsinatelőkészítő Összorthodox Tanácskozás, hogy a többi felülvizsgált dokumentum mellett elfogadja az „Autonómia az Orthodox Egyházban és kihirdetésének rendje” c. dokumentumot, melynek tervezetét az Orthodox-közi Előkészítő Bizottság 2009 decemberében állította össze.

Az Előkészítő Bizottság keretében tovább tárgyalják az „Autokefalitás az Orthodox Egyházban és kihirdetésének rendje”, valamint a „Diptichonok” dokumentumokat. Konszenzus elérése esetén e két témát szintén áttekinti az Összorthodox Zsinatelőkészítő Tanácskozás 2015-ben, majd pedig az Összorthodox Zsinat.

Az Orthodox Egyház Szent és Nagy Zsinatát az egyetemes patriarcha 2016-ra hívja össze, ha előre nem látható körülmények ezt nem akadályozzák meg.

A Helyi Orthodox Egyházak elöljárói döntést hoztak az Észak- és Dél-Amerikában alapított püspöki gyűlések határainak módosításáról: Kanadában önálló püspöki konferencia alakul, Amerika többi országának orthodox püspökei pedig, az Egyesült Államok kivételével a Dél-Amerikai püspöki konferenciához tartoznak majd. Ily módon az amerikai kontinensen három orthodox püspöki gyűlés működik majd a jövendőben: Kanadában, az USA-ban és Latin Amerikában.

A Szent Liturgia után az orthodox egyházfők halotti Lítiát végeztek az egyetemes szentszék korábban elhunyt elöljáróinak lelki üdvéért és a Szent Orthodox hitét küzdöttekért.

Forrás alapján