A Helyi Orthodox Egyházak elöljáróinak Szynaxisa Konstantinápolyban

Őszentsége I. Bartholomaiosz egyetemes patriarcha meghívására 2014. március 6-9 között ülésezik a Helyi Orthodox Egyházak elöljáróinak Szynaxisa (tanácskozása). A megbeszélésen az egyházi elöljárók az Orthodox Egyház Nagy és Szent Zsinata összehívásának előkészítéséről, valamint az orthodox egyházak életében kialakult aktuális problémákról tárgyalnak.

A Helyi Egyházak elöljárói Konstantinápolyban

A Helyi Egyházak elöljárói Konstantinápolyban

A Szynaxist megelőzően március 4-5-én Főtisztelendő Joannisz pergamoni metropolita elnökletével a Helyi Egyházak küldöttségei a Szynaxis napirendjéről és eljárásrendjéről tárgyaltak. Március 9-én, az Orthodoxia Vasárnapján a Helyi Egyházak elöljárói az Orthodox Egyház egységét kifejezendő Bartholomaiosz patriarcha vezetésével közös Szent Liturgiát tartanak a phanari Szent György székesegyházban.

Legutóbb 2008-ban tartották a Helyi Egyházak elöljáróinak Szynaxisát Konstantinápolyban. 2008-ban az Orosz Orthodox Egyházat II. Alekszij patriarcha képviselte. A mostani találkozón nem vesz részt egészségi okokból X. János antiokhiai patriarcha valamint a Csehországi és Szlovákiai Orthodox Egyház delegációja, mivel a Helyi Egyházak többsége nem ismerte el az ún. december 9-i Szinódus tevékenységét, majd ezt követően az új prágai érsek kinevezését és Rasztiszlav eperjesi érsek cseh-szlovák metropolitává választásának kanonikusságát. Az Egyetemes Patriarchátus képviselői a napokban tárgyaltak a Cseh-Szlovák Orthodox Egyház Szimeon olomouc-brnói érsek, a metropolitai szentszék helytartója által vezetett küldöttségével, valamint a cseh-szlovákiai egyház másik részének küldöttségével, melynek Juraj kassa-nagymihályi érsek, Jáhym püspök és Jaroslav Šuvarský protopresbiter voltak a tagjai. A megbeszélésről az Egyetemes Patriarchátus kommünikét adott ki.

Fényképek

Forrás