Az Ukrajnai Egyházak Tanácsának felhívása

Onufrij csernovici és bukovinai metropolita

Onufrij csernovici és bukovinai metropolita

Az Ukrajnai egyházak és vallási szervezetek Tanáca az alábbi felhívással fordult az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűléséhez

2014. március 1-én az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlése Oroszország államfőjének beterjesztése nyomán engedélyezte az orosz hadsereg bevetését Ukrajna területén. Egy másik állam haderejének Ukrajna területén való bevetése nem csak országunk számára jelent fenyegetést, de összességében fenyegeti a békét és a nyugalmat az egész európai kontinensen.

Arra szólítjuk fel Oroszország vezetőit, hogy mondjanak le az Ukrajna belügyeibe való katonai és más, a nemzetközi jog és a kétoldalú megállapodások alapján nem megengedett beavatkozási eszközökről. Az orosz vezetésnek tudatosítani kell Isten és az emberiség előtti felelősségét az ukrán földön kialakuló lehetséges háborús konfliktus visszafordíthatatlan következményei miatt.

Az ukrán nép baráti, testvéri érzésekkel viszonyul az orosz nép iránt. Ukrajna állampolgárai nem kívánják az ellenségesség kiéleződését. Mi szuverén, független államként továbbra is a testvéri kapcsolatokat szeretnénk építeni Oroszországgal.

Még egyszer megerősítjük, hogy legitimnek ismerjük el Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa által létrehozott államhatalmi szerveket és az A. Turcsinov, Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa elnöke, ideiglenes államfő és Ukrajna Kormánya által kinevezett felelős személyeket.

Azzal a kéréssel fordulunk a nemzetközi közösséghez, hogy tegyen meg minden lehetséget a béke megőrzéséért Ukrajnában és az Ukrán Állam területi egysége, szuverenitása és határainak érinthetetlensége megőrzéséért. A béke és a stabilitás aláásása Ukrajnában az egész világ jelenlegi biztonsági rendszerének összedöntésével fenyeget. Ezért minden intézkedést meg kell tenni, hogy a külföldi csapatok ukrajnai behatolása nyomán ne törjön ki háború.

Ukrajna egyházai és vallási közösségei az ukrán néppel vannak. Mindenkit arra hvünk fel, hogy állhatatosan imádkozzék Hazánkért.

Őrizzen meg mindnyájunkat az Úr!

+ Onufrij,
Az Ukrajnai egyházak és vallási szervezetek Tanácsa elnöke,
csernovici és bukovinai metropolita,
a kijevi metropolitai szentszék helytartója

Forrás