Kirill patriarcha válasza Onufrij metropolitának

patriarh_kirill21.03Őszentsége Kirill, Moszkva és egész Oroszország patriarchája az alábbi válaszlevéllel fordult Főtisztelendő Onufrij csernovici és bukovinai metropolitához, a kijevi metropolitai szentszék helytartójához, valamint az Ukrán Orthodox Egyház főpásztoraihoz, lelkipásztoraihoz és hű gyermekeihez az Ukrajnában kialakult helyzettel kapcsolatban.

Főtisztelendő atya, az Úrban szeretett Onufrij metropolita, a kijevi metropolitai szentszék helytartója! Főtisztelendő főpásztorok és lelkipásztorok! Kedves testvérek!

Szomorúsággal, aggodalommal és fájdalommal figyelem mindazt, ami most Ukrajnában történik.

A politikai ellentétek konfrontációhoz és megosztottsághoz vezetnek az emberek, többek között a közös hit kötelékében álló emberek között. Veszélybe került Ukrajna mint egységes állam léte. Ezen események a belső politikai krízis, a különféle társadalmi-politikai erőknek a társadalomban létező problémák erőszakmentes megoldására való képtelenségének következményei.

Egyházunk gyermekei között különféle politikai nézeteket és meggyőződéseket valló emberek vannak, köztük olyanok is, akik ma a barikádok ellentétes oldalain állnak. Az Egyház nem foglal állást a politikai harcban résztvevő egyik oldal mellett sem De az Egyháznak kötelessége, hogy közbenjárjon azokért, akik erőszakot szenvednek el, akiknek védelemre van szükségük, akik veszélyben vannak.

Kedves Vladika, az Ön felhívására válaszolva arról biztosítom Önt és egész ukrán nyájunkat, hogy minden lehetségest megteszek a hatalom birtokosainak meggyőzéséért arról, hogy nem engedhetik meg a békés emberek pusztulását Ukrajna szívemnek drága földjén.

Testvéreink vérének ontása Kijevben és Ukrajna más városaiban a gyűlölet gyümölcse, mert a szembenállás résztvevői megengedték az emberi nem ellenségének, hogy kinevelje azt a szívükben. Az Úr állítson meg minden fájdalom és szenvedés okozására emelkedő kezet és áldja meg mindazokat, akik a békét szorgalmazzák. Ő, a mi Irgalmas Atyánk ne engedje meg, hogy testvér forduljon testvér ellen, hogy folytatódjék az erőszak, hogy meggyalázzák a szentélyeket. Ne legyen több áldozat ukrán földön. Forduljunk ezért forró imádsággal az Úrhoz.

A ma Ukrajnában élők közül senkinek nem szabad idegennek éreznie magát otthonában, bármilyen nyelven is beszéljen. Nem szabad megengedni a társadalom további polarizálódását, a békés állampolgárok elleni erőszak növekedését, az egész lakosság számára garantálni kell jogai és szabadságjogai megvalósulását, beleértve a sorsfordító döntések meghozatalában való részvétel jogát. Azok, akiknek a kezében van a hatalom, kötelesek megakadályozni az erőszakot és a törvénytelenséget. Az ukrán népnek saját magának, külső nyomás nélkül kell határoznia a jövőjéről.

Az orosz, az ukrán és a belorusz népek testvérisége a történelem és őseink sok nemzedéke által megszenvedett valóság. Ezen szívünkben élő valóságnak kell meghatároznia a jövőnket, ezt nem áldozhatjuk fel múlandó érdekekért.

Ma, a Megbocsájtás Vasárnapján, minden Krisztusban való testvéremhez fordulok a megbocsájtásra és egymás megértésére való forró felhívással. A hatalom birtokosaihoz is szólok: ne engedjék meg az erőszakot a békés állampolgárokkal szemben!

Álld meg, Uram, a Te népedet és őrizz meg minden rossztól mindenkit, aki ukrán földön él!

+ Kirill, Moszkva és egész Oroszország patriarchája

Forrás