Bűnbánati sztichirák a „Megbocsájtás szolgálatának” istentiszteletéből

pokayanieEsti dicsérőéneket ajánlunk fel Néked Krisztus, tömjénfüsttel és lelki énekekkel; irgalmazz, óh Üdvözítő, a mi lelkünknek.

Üdvözíts engem Uram Istenem, hiszen Te vagy mindeneknek Üdvössége; hányódom a szenvedélyek viharában, és a törvénytelenségek súlya alámerít engem; nyújtsd felém a segítő kezedet, és vezess a bűnbánat fényéhez, mint egyedül Könyörületes és Emberszerető.

Szétszóródott értelmemet szedjed össze Uram, és tisztítsd meg sivárrá lett szívemet, bűnbánatot adva nékem mint Péternek, mint a vámszedőnek a sóhajtást, és mint a parázna nőnek a könnyeket, hogy hangosan így kiáltsak Hozzád: Üdvözíts engem Istenem, mint egyedül Könyörületes és Emberszerető.

Sokszor míg dicséreteket zengtem, azalatt bűnt cselekedtem; míg nyelvemmel énekeket mondtam, lelkemben rosszra gondoltam, de mindkettőt, Krisztus Isten, javítsd ki a bűnbánattal és üdvözíts engem.

(3. hang)