Onufrij bukovinai metropolitát választották meg a kijevi metropolitai szék helytartójává

Onufrij csernovici és bukovinai metropolita

Onufrij csernovici és bukovinai metropolita

Őboldogsága Vlagyimir, Kijev és egész Ukrajna metropolitája orvosilag igazolt egészségi állapota miatt nem tudja tovább ellátni az Ukrán Orthodox Egyház egyházfői tisztségét. Erről a Szinódus tagjai személyesen győződtek meg, mikor felkeresték Őboldogságát a kórházban. A Szinódus a kijevi szentszék helytartójává Onufrij csernovici (Чернівці; Czernowitz) metropolitát választotta. A választás után Kirill, Moszkva és egész Oroszország patriarchája telefonon kívánta Isten segítségét Onufrij metropolitának szolgálatához ezen, az ukrán nép és az Egyház számára nehéz időkben.

Onufrij metropolita (Berezovszkij Oreszt Vlagyimirovics) 1944. november 5-én született a Csernovic környéki Koritnoje faluban, papi családban. 1964-ben elvégezte a Csernovici Technikumot, majd egy építővállalatnál dolgozott. 1966-ban vették fel a Csernovici Egyetem Általános Műszaki Karára. 1969-ben egyetemi tanulmányait félbehagyva a Moszkvai Teológiai Akadémiára jelentkezett. 1970-ben novícius lett a moszkvai Szent Háromság Szent Szergij Lavrában. 1971. májusában szerzetessé nyírták, majd diakónussá, 1972 májusában pedig pappá szentelték. 1980-ban igumen rangot kapott. 1984-től a Moszkva-megyei Lukino falu templomának parochusa. 1985-től a Szent Háromság Lavra esperese. 1986-ban archimandrita rangot kapott. 1988-ban végezte el a Moszkvai Teológiai Akadémiát és a „teológia kandidátusa” címet kapta. 1988-ban a Pocsajevi Nagyboldogasszony Lavra elöljárójává nevezik ki. 1990. december 9-én szentelték csernovici és bukovinai püspökké a kijevi Szent Vlagyimir székesegyházban. 1992. január 22-én visszautasította az Ukrán Orthodox Egyház főpapi gyűlésének II. Alekszij patriarchához intézett levelének aláírását, amelyben egyes ukrajnai főpapok, élükön Filaret (Gyenyiszenkó) kijevi metropolitával, autokefalitást kértek az ukrajnai orthodox egyháznak. Január 23-án Filaret metropolita az Ivano-Frankovszki egyházmegyébe helyezte át. 1992. április 7-én (az autokefalista szakadás után) visszakapta a bukovinai egyházmegyét.1994-ben érseki címet kapott és az Ukrán Orthodox Egyház Szent Szinódusának állandó tagjává választották. 2000-ben kapott metropolitai címet.

Forrás: pravmir.ru; patriarchia.ru