A Helyi Egyházak elöljáróinak tanácskozása márciusban

Őszentsége I. Bartholomeosz egyetemes patriarcha idén márciusra Konstantinápolyba hívta a helyi orthodox egyházak elöljáróit. Az egyházi elöljárók tanácskozásának fő témája az Összorthodox Zsinat előkészítése. Bartholomeosz patriarcha azt szeretné, ha a zsinatot már 2015-ben összehívnák. A patriarcha úgy véli, hogy a zsinat „komoly erőfeszítés lesz az orthodox világ egységének eléréséhez vezető úton” és feltételezi, hogy növekszik az együttműködés a Helyi Orthodox Egyházak között.