Vízkereszt a Lendvai utcai orosz orthodox templomban

“Megjelent ugyanis Istennek minden emberre üdvöt árasztó kegyelme, amely arra tanít, hogy szakítsunk az istentelenséggel és a világi vágyakkal, s éljünk mértéktartóan, szentül és buzgón e világon.” (Tit. 2, 11-12)

Testvérek, láthatóan sokan türelmetlennül várták tegnap és ma is azt a pillanatot, amikor az istentisztelet végén elvégzésre kerül a “Nagy Vízszentelés” szertartása. És természetesen elgyengült és szétszórt tudatunk nem megfelelő mértékben irányult az Úrjelenése ünnep legfőbb tartalmát feltáró evangéliumi és apostoli olvasmányokra.

Keresztelő Szent János sok éven keresztül a bűnbánat által készíti fel a népet a Messiással való találkozásra. Mert nincs más út az Istennel való találkozásra, mint a személyes átalakulás, a személyes megváltozás útja. A bűnbánat nagy tanítója számára feltárult minden hozzá járuló ember lelke. A nagy próféta azonban kemény szavakat mond a hozzá forduló embereknek: “Viperák fajzata! Ki tanított arra, hogy fussatok a fenyegető megtorlás elől? Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét. Ne emlegessétek magatokban: Ábrahám a mi atyánk! – mert mondom nektek: tud az Isten ezekből a kövekből is fiakat támasztani Ábrahámnak.” (Lk. 3, 7-8) Az emberek tömegében egyedül ő ismeri fel a megjelent Messiást. Ma teljes határozottsággal elmondhatjuk, hogy a nagy próféta szavai hozzánk, a templomban jelenlévőkhöz és a nagy szent cselekményre várakozókhoz szól. Véssük emlékezetünkbe, testvérek, hogy a bűnöktől való megtisztulás nem a víz által, hanem valami jóval nagyobb által történik. Ha tudatunkban megjelenik az a hamis gondolat, hogy a szentelt víz önmagában garantálja nekünk a megtisztulást, akkor mélységes tévedésben vagyunk.

Ezen a napon néha évente egyszer olyan emberek jönnek a templomba, akik abban a hamis reménységben ringatják magukat, hogy az itt megszerzett szentelt víz az Istenbe vetett hit, az Istenbe vetett reménység, a bűnök megbánására irányuló munkálkodás nélkül megoldja minden problémájukat.

Remélem, testvérek, hogy mi annak megértésével jöttünk ma a templomba, hogy Isten csak egyetlen esetben segít nekünk: ha mi is segítünk Őneki, hogy belépjen az életünkbe és megszentelhesse azt, ha méltóvá tesszük azt Isten jelenlétére.

Kádár Iván atya parochus, 2014. Vízkereszt

Forrás