Vita a primátusról

A Moszkvai Patriarchátus Szent Szinódusának határozata (2013. december) az Egyetemes Egyházon belüli elsőbbség kérdéséről

Oroszul:

http://www.patriarchia.ru/db/text/3481089.html

Angolul:

https://mospat.ru/en/2013/12/26/news96344/

Elpidophorosz pruszai (Προύσσα, Bursa) metropolita, a Thesszaloniki Egyetem professzorának válasza az Egyetemes Patriarchátus hivatalos weboldalán:

http://www.patriarchate.org/documents/first-without-equals-elpidophoros-lambriniadis