Havi archívum: január, 2014

A Helyi Egyházak elöljáróinak tanácskozása márciusban

Őszentsége I. Bartholomeosz egyetemes patriarcha idén márciusra Konstantinápolyba hívta a helyi orthodox egyházak elöljáróit. Az egyházi elöljárók tanácskozásának fő témája az Összorthodox Zsinat előkészítése. Bartholomeosz patriarcha azt szeretné, ha a zsinatot már 2015-ben… Bővebben…

Vízszentelés a Balatonnál

Vízkereszt ónaptár szerinti ünnepén Főtisztelendő Arszeniosz (Kardamákisz) ausztriai metropolita, az egyetemes patriarcha magyarországi exarchája idén másodjára tartott ünnepi Szent Liturgiát Keszthelyen és Nagy Vízszentelési Szertartást a Balaton partján. A TV Keszthely tudósítása itt… Bővebben…

Vízkereszt a Lendvai utcai orosz orthodox templomban

“Megjelent ugyanis Istennek minden emberre üdvöt árasztó kegyelme, amely arra tanít, hogy szakítsunk az istentelenséggel és a világi vágyakkal, s éljünk mértéktartóan, szentül és buzgón e világon.” (Tit. 2, 11-12) Testvérek, láthatóan sokan… Bővebben…

Hám bűne és Éli bűne

Andrej Gyesznyickij Hám bűne és Éli bűne Sokat emlékeztetünk Hám bűnére, de ritkán Éli bűnére…   Az Ószövetségben két történetben két bűnösről olvashatunk: az elsőt folyamatosan, akár helyénvaló, akár nem, emlegetni szokták, de… Bővebben…

Az Orosz Orthodox Egyház sötét alteregója

Andrej Gyesznyickij [1]  Az Orosz Orthodox Egyház sötét alteregója Andrej Kurajev protodiakónus számos talentummal rendelkező, bonyolult jellemű ember. Igehirdető, előadó, publicista – mindig inkább magányos, mintsem csapatjátékos volt, ugyanakkor soha nem állította önmagát… Bővebben…

A Szíriában elrabolt keresztényekért szabadon engedésére szólított fel Karácsonykor a jeruzsálemi patriarcha

III. Theophilosz patriarcha, a Jeruzsálemi Orthodox Egyház feje a Születés Barlangja fölé épült bazilikában tartott ünnepi Liturgián görög és arab nyelvű prédikációjában elmondta, hogy „e barlang mellől hívunk fel a palesztinok és Izráel… Bővebben…

Fejlemények a Cseh Földek és Szlovákia Orthodox Egyházában

2014. január 11-én tartották a Cseh Földek és Szlovákia Orthodox Egyházában [annak a Szimeon érseket a metropolitai helytartó tisztségéből leváltó 2013. dec. 9-i szinódusi ülését elfogadó irányzatában] a Szent Szinódus által december 9-én… Bővebben…

ÓKERESZTÉNY EGYHÁZATYÁK MŰVEI AZ INTERNETEN

Olvasható és letölthető a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár honlapján a Vanyó László professzor által szerkesztett Ókeresztény Írók sorozat 3., ma már nehezen beszerezhető kötete, az Apostoli Atyák. http://www.ppek.hu/k729.htm Tartalom: Alexandriai Szent Kelemen Krisztus-himnuszai… Bővebben…

Vita a primátusról

A Moszkvai Patriarchátus Szent Szinódusának határozata (2013. december) az Egyetemes Egyházon belüli elsőbbség kérdéséről Oroszul: http://www.patriarchia.ru/db/text/3481089.html Angolul: https://mospat.ru/en/2013/12/26/news96344/ Elpidophorosz pruszai (Προύσσα, Bursa) metropolita, a Thesszaloniki Egyetem professzorának válasza az Egyetemes Patriarchátus hivatalos weboldalán:… Bővebben…

Andrej Kurajev protodiakónus a Moszkvai Teológiai Akadémiáról való elbocsájtásáról

December 30-án Andrej Kurajev atyát elbocsájtották a Moszkvai Teológiai Akadémiáról a kazanyi szemináriumban kitört botránnyal kapcsolatos nyilvános megszólalásai miatt. Kazanyban a diákok az oktatók részéről megnyilvánuló szexuális zaklatás miatt panaszkodtak. Andrej atyával az… Bővebben…