Hilarion volokolamszki érsek magyarországi látogatása

Semjén Zsolt miniszterelnök meghívására 2013. december 14-én Magyarországra látogatott Hilarion volokolamszki metropolita, a Moszkvai Patriarchátus Külső Egyházi Kapcsolatok Osztályának vezetője. Az oroszországi főpap látogatásának első napján találkozott Rogán Antallal, a budapesti V. kerület polgármesterével, a Fidesz frakcióvezetőjével. A találkozó során a felek aktuális nemzetközi problémákról beszélgettek, és külön kitértek a szíriai helyzetre. A megbeszélés során szóba kerültek az orosz-magyar együttműködés, valamint az európai erkölcsi légkör kérdései.

ROgán

Rogán Antal készségét fejezte ki aziránt, hogy a Moszkvai Patriarchátus budapesti székesegyháza, a Nagyboldogasszony templom pénzbeli támogatást kapjon a torony felújításának befejezéséhez.

Hilarion metropolitát magyarországi útjára elkísérte Alekszander Karzan diakónus, a Külső Egyházi Kapcsolatok Osztályának munkatársa, L. M. Szevasztyjánov üzletember, a Theológus Szent Gergely Jótékonysági Alapítvány ügyvezető igazgatója és M. H. Palaszio, a Külső Egyház Kapcsolatok Osztálya Távoli Külföldért felelős Titkárságának munkatársa.

December 14-én Hilarion metropolita Magyar István protoijerej, a templom kulcsára [ключарь], Nyikoláj Kim protoijerej, a hévizi “Életetadó Forrás” egyházközség elöljárója és Dimitrij Kornyilov ijerej, a Nagyboldogasszony templomot használó budapesti Szent Háromság orosz egyházközség elöljárója segédletével Szent Liturgiát tartott a budapesti Nagyboldogasszony székesegyházban.

petőfi

2013. december 16-én a Parlament épületében Hilarion metropolita találkozott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel. Hilarion metropolita köszönetet mondott Semjén Zsoltnak a meghívásért. Ezután megbeszélést folytattak Oroszország és Magyarország, valamint az Orosz Orthodox Egyház és más hitfelekezetek közötti kapcsolatokról.

semjén2

A találkozó után következett Hilarion metropolita ünnepélyes kitüntetése a Magyar Köztársaság Középkeresztjével, ami az egyik legmagasabb magyar kitüntetés. Hilarion metropolita a kitüntetést Áder János államfő rendeletével kapta meg „a keresztényközi dialógus megerősítéséért, a keresztényeknek a mai világban való védelméért, a Szent Írás alapvető erkölcsi elveinek védelméért, valamint a magyarországi történelmi egyházak és az Orosz Orthodox Egyház közötti együttműködés elmélyítéséért folytatott munkálkodásáért”.

semjén

A kitüntetés átadása előtt Semjén Zsolt hangsúlyozta: „Hilarion metropolitát szoros lelki kötelékek fűzik Magyarországhoz. Amikor az Orosz Orthodox Egyház Magyarországi Egyházmegyéje élén állt, akkor kezdődött el a Petőfi-téri Nagyboldogasszony templom háborúban megsérült tornyának felújítása. Újjászületett az ürömi Szent Alexandra vértanú sírkápolna, ami után lehetővé vált Alekszandra Pavlovna nagyhercegnő, Habsburg József főherceg felesége maradványainak visszaszállítása eredeti nyugvóhelyére. Hilarion metropolita vezette azokat az ünnepségeket, amelyek népeink közeledését okozták. Ezzel együtt Hilarion metropolita munkálkodásának köszönhetően a Magyarországi Katolikus Egyház és az Orosz Orthodox Egyház közötti kapcsolatok minőségileg új szintet értek el”.

A ceremónia után Semjén Zsolt ebédet adott a Moszkvai Patriarchátus Külső Egyházi Kapcsolatok Osztálya vezetőjének tiszteletére.

2013. december 16-án Hilarion volokolamszki metropolita, a Moszkvai Patriarchátus Külső Egyházi Kapcsolatok Osztálya vezetője találkozott Orbán Viktorral, Magyarország miniszterelnökével.

Orbán1

A beszélgetés elején Hilarion metropolita hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az ország Parlamentje új Alkotmányt fogadott el, amely említést tesz Istenről, Magyarországról mint a keresztény Európa részéről szól, a házasságot pedig a férfi és a nő szövetségeként határozza meg. A Külső Egyházi Kapcsolatok Osztályának vezetője nagyra értékelte a magyar hatóságok álláspontját az abortusz legalizálásával kapcsolatban, hangsúlyozván, hogy Oroszországban is a családi értékek megerősítése kiemelt irányt jelent az Egyház és az állam együttműködésében. A főpap tájékoztatta a magyar miniszterelnököt az oroszországi egyházi életnek a Szovjetunió felbomlása után bekövetkezett újjászületéséről és az Orosz Orthodox Egyház mai szolgálatáról.

A maga részéről Orbán Viktor mély megelégedettségét hangsúlyozta Hilarion metropolita látogatásával kapcsolatban. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy célszerűnek és jogosnak tartja az Egyház képviselőinek bevonását napjaink égető társadalmi kérdéseinek megvitatásába. Szavai szerint a magyar kormány nagy figyelmet fordít a családpolitikára, mivel ennek közvetlen hatása van nép és az állam jövője szempontjából. Orbán Viktor aggodalmát fejezte ki a család keresztény felfogásának a mai Európában bekövetkezett felbomlása miatt.

A találkozó során Hilarion metropolita és Orbán Viktor számos Oroszország és Magyarország népeinek kapcsolatára és egy sor nemzetközi problémára, többek között a közel-keleti keresztények üldözésének problémájára vonatkozó kérdést érintettek.

Orbán2

A kb. egy órán át tartó beszélgetés végén a felek megajándékozták egymást.

2013. december 16-án magyarországi munkalátogatása keretében a Külső Egyházi Kapcsolatok Osztályának vezetője, Hilarion volokolamszki metropolita találkozott Kövér Lászlóval, a magyar Országgyűlés elnökével.

A beszélgetés elején Kövér László melegen üdvözölte Hilarion metropolitát a Parlament épületében, megköszönte a Moszkvai Patriarchátus budapesti és magyarországi egyházmegyéje vezetőjeként végzett munkásságát és gratulált a főpapnak a Magyar Köztársaság Középkeresztje kitüntetés elnyerésével kapcsolatban. A magyar parlament elnöke hangsúlyozta, hogy országa számára nagyon fontos a sokoldalú kapcsolatok fejlődése Oroszországgal és felhívta a figyelmet arra, hogy Oroszország és Magyarország népei között mindig kölcsönös bizalom létezett.

A maga részéről a Külső Egyházi Kapcsolatok Osztályának vezetője köszönetet mondott Kövér Lászlónak a találkozóért és megjegyezte, hogy az Országgyűlés által elfogadott új magyar Alkotmány, amely hangsúlyozza az ország keresztény gyökereit, méltó példát mutat egész Európa számára. Hilarion metropolita reményét fejezte ki, hogy Magyarország a továbbiakban is a hagyományos erkölcsi értékek védelmére irányuló kurzushoz tartja magát.

2013. december 16-án Hilarion metropolita, a Moszkvai Patriarchátus Külső Egyházi Kapcsolatok Osztályának vezetője találkozott Erdő Péter bíborossal, esztergom-budapesti érsekkel. A megbeszélés során érintették az orthodox-katolikus együttműködés valamint az Orosz Orthodox Egyház és a Római Katolikus Egyház magyarországi együttműködése kérdéseit. A felek egyetértettek abban, hogy az együttműködés elsőrendű feladata a jelenlegi szakaszban a család hagyományos felfogásának védelme a nemzetközi színtéren, valamint a Közel-Kelet és Észak Afrika számos országában üldöztetést szenvedő keresztények védelme. A katolikus főpap köszönetet mondott az Orosz Orthodox Egyháznak azon derűs fogadtatásért, amelyben a közelmúltban Oroszországban járt magyar zarándokcsoportot fogadták.

Erdő

Hilarion metropolita ezen a napon találkozott A. A. Tolkaccsal, Oroszország rendkívüli és meghatalmazott magyarországi nagykövetével. A megbeszélés során az orosz-magyar együttműködés és a magyarországi orosz anyanyelvű diaszpóra helyzetének kérdéseit érintették.

Ezután a Külső Egyházi Kapcsolatok Osztályának vezetője találkozott Helvényi György egyházügyi államtitkárral. A metropolita méltatta a Moszkvai Patriarchátus és a magyar állam közötti együttműködés magas szintjét. Helvényi úr a maga részéről beszámolt az állam és az egyházak magyarországi viszonyáról és hangsúlyozta az Egyház nyomatékos szerepét az ország társadalmi életében.

Hilarion metropolita december 16-án este tért vissza Moszkvába. Magyarországi útjára a metropolitát Alekszander Karzan diakónus, a Külső Egyházi Kapcsolatok Osztálya vezetőjének segítője, L. M. Szevasztyjánov üzletember, a Theológus Szent Gergely Jótékonysági Alapítvány ügyvezető igazgatója, D. E. Malisev, az „Oroszországi hálózatok” «Российские сети» részvénytársaság Igazgatói Tanácsa elnökének tanácsadója és M. H. Palaszio, a Külső Egyházi Kapcsolatok Osztálya Távoli Külföldért felelős Titkárságának munkatársa kísérte el.

Az összefoglalás a Moszkvai Patriarchátus Külső Egyházi Kapcsolatok Osztályának oldalán (www.mospat.ru) megjelent hírek alapján készült.